summaryrefslogtreecommitdiffhomepage
path: root/tag/psychology.mdwn
diff options
context:
space:
mode:
authorSean Whitton <spwhitton@spwhitton.name>2015-11-18 17:09:32 +0000
committerSean Whitton <spwhitton@spwhitton.name>2015-11-18 17:09:32 +0000
commitbdf125014cfd968ff442b964c73c8d5a9eb800c1 (patch)
tree952e3faf856122a2448dd99945d558753485d251 /tag/psychology.mdwn
parentf0998f2bc8401a276627aec34d88e88f661b831f (diff)
downloadwiki-bdf125014cfd968ff442b964c73c8d5a9eb800c1.tar.gz
creating tag page tag/psychology
Diffstat (limited to 'tag/psychology.mdwn')
-rw-r--r--tag/psychology.mdwn4
1 files changed, 4 insertions, 0 deletions
diff --git a/tag/psychology.mdwn b/tag/psychology.mdwn
new file mode 100644
index 0000000..e62eb43
--- /dev/null
+++ b/tag/psychology.mdwn
@@ -0,0 +1,4 @@
+[[!meta title="pages tagged psychology"]]
+
+[[!inline pages="tagged(psychology)" actions="no" archive="yes"
+feedshow=10]]