summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/kk.po
diff options
context:
space:
mode:
authorYves-Alexis Perez <corsac@debian.org>2020-12-23 06:03:14 -0700
committerYves-Alexis Perez <corsac@debian.org>2020-12-23 06:03:14 -0700
commit59a58d510b83a1d4d20a9c2dcf0db409b308040d (patch)
tree5d11755353dc01399e6a832bb197d9509259824d /po/kk.po
downloadxfce4-session-59a58d510b83a1d4d20a9c2dcf0db409b308040d.tar.gz
Import xfce4-session_4.16.0.orig.tar.bz2
[dgit import orig xfce4-session_4.16.0.orig.tar.bz2]
Diffstat (limited to 'po/kk.po')
-rw-r--r--po/kk.po729
1 files changed, 729 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
new file mode 100644
index 0000000..a19b874
--- /dev/null
+++ b/po/kk.po
@@ -0,0 +1,729 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2009,2016-2017,2019-2020
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-06-28 08:01+0000\n"
+"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/kk/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: kk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Xfce сессиясы"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Бұл сессияны негізгі жұмыс үстел ортасы ретінде Xfce-ні қолдану үшін қолданыңыз"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr "Сессия"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr "Соңғы қатынаған"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Экран қорғауышы"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Экран қорғауыш және блоктау бағдарламасын жөнелту"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Баптаулар басқарушысының сокеті"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Нұсқа ақпараты"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Көмек алу үшін '%s --help' енгізіңіз."
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Xfce өндіру тобы. Барлық құқықтары қорғалған."
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Ақаулықтар жөнінде хабарласыңыз: <%s>."
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Баптаулар қызметімен байланыс орнату мүмкін емес"
+
+#: ../settings/main.c:152
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "Енгізілген ақпаратқа сүйеніп, пайдаланушы интерфейсін жасау мүмкін емес."
+
+#: ../settings/main.c:165
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "Қ_олданбаның автоқосылуы"
+
+#: ../settings/main.c:171
+msgid "Currently active session:"
+msgstr "Ағымдағы уақытта белсенді сессия:"
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Іске қосылған болса"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Әрқашан"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Қазір"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Ешқашан"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Сессияны сақтау қатесі"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Сессияны сақтау мүмкін емес"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "_Close"
+msgstr "_Жабу"
+
+#: ../settings/session-editor.c:198
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Сессияларды тазарту"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Сессиялар кэшін тазартуды шынымен қалайсыз ба?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Қолданбаларыңыздың сақталған күйлері сіз келесі сессия бастаған кезде іске қайта қосылмайды,"
+
+#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Ба_с тарту"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202
+msgid "_Proceed"
+msgstr "Жа_лғастыру"
+
+#: ../settings/session-editor.c:240
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Мүмкін, сізге \"%s\" ішінде бірнеше файлды қолмен өшіру керек болады."
+
+#: ../settings/session-editor.c:243
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "Барлық Xfce кэш файлдарын өшіру мүмкін емес"
+
+#: ../settings/session-editor.c:282
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "\"%s\" күштеп аяқтауды шынымен қалайсыз ба?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Бағдарламаны күштеп аяқтау"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Қолданба сақталмаған мәліметтерді барлығын жоғалтады және келесі сессияңызда қайта қосылмайды"
+
+#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "Б_ағдарламаны жабу"
+
+#: ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Бағдарламаны күштеп аяқтау мүмкін емес."
+
+#: ../settings/session-editor.c:536
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Белгісіз бағдарлама)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:768
+msgid "Priority"
+msgstr "Приоритеті"
+
+#: ../settings/session-editor.c:776
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
+msgid "Program"
+msgstr "Бағдарлама"
+
+#: ../settings/session-editor.c:807
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Қайта қосу стилі"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_ОК"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
+msgid "Add application"
+msgstr "Бағдарламаны қосу"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Аты:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Анықтамасы:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Команда:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr "Триггер:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Команданы таңдаңыз"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Бас тарту"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr "ОК"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
+msgid "Edit application"
+msgstr "Қолданбаны түзету"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr "жүйеге кірген кезде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr "жүйеден шыққан кезде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr "сөндіру кезінде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr "қайта іске қосу кезінде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr "ұйықтату кезінде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr "гибернациялау кезінде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr "гибридті ұйықтату кезінде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr "пайдаланушыны ауыстыру кезінде"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
+#: ../settings/xfae-model.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Жазу үшін %s ашу сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "%s өшіру қатесі: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "%s файлын жасау сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "%s файлын жазу сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Оқу үшін %s ашу сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr "Жөнелту шартын орнату сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:193
+msgid "Trigger"
+msgstr "Триггер"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:229
+msgid "Remove application"
+msgstr "Қолданбаны өшіру"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:306
+msgid "Add"
+msgstr "Қосу"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:312
+msgid "Remove"
+msgstr "Өшіру"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "\"%s\" қосу қатемен аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Элементті өшіру сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:440
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Элементті түзету сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:460
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "%s элементін түзету сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:488
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr "Элемент күйін ауыстыру сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "TCP порттарына байланысуды сөндіру"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Нұсқа ақпаратын шығару мен шығу"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Сессиялар басқарушысы"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Қалпына келтіру үшін сессияны таңдаңыз. Қалпына келтіру үшін, сессия атына қос шертіңіз."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Жаңа сессияны жасау."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr "Сақталған сессияны өшіру."
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Шығу"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Жүйеге кіру талабын тоқтату мен қарсы алу экранына қайту."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr "Іске қосу"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr "Бар болып тұрған сессияны іске қосу."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Белгісіз)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "%s үшін интернет адресін анықтау мүмкін емес.\nБұл Xfce-ның дұрыс жұмысына кедергі жасайды.\nМүмкін болатын осы мәселенің бір шешімі -\n%s жазбасын жүйеңіздегі /etc/hosts файлына қосу."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Бәрібір жалғастыру"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Қайталап көру"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "Қауіпсіз сессияның атын анықтау сәтсіз аяқталды. Мүмкін себептер: xfconfd орындалып тұрған жоқ (D-Bus орнату қатесі); қоршамның $XDG_CONFIG_DIRS айнымалысы қате (құрамында \"%s\" болуы керек), немесе xfce4-session қате орнатылған."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Көрсетілген қауіпсіз сессия (\"%s\") қауіпсіз деп белгіленбеген."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Қауіпсіз сессияның қолданбалар тізімі бос."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr "Жаңа сессия аты"
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Сессиялар басқарушысының қатесі"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "Қауіпсіз сессияны жүктеу мүмкін емес"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Шығу"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Сөндіру сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Сессияны ұйықтату сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Сессияны гибернациялау сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr "Сессияны гибридті ұйықтату сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру сәтсіз аяқталды"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Тек белсенді емес клиенттерді тоқтатуға болады"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Бақылау нүктесін сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы керек"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Сөндіруді сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы керек"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr "Қайта іске қосуды сұрау кезінде сессиялар басқарушысы белсенді емес болуы керек"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Жүйеден шығу, %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "_Шығу"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "Қа_йта қосу"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "Сөн_діру"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "Ұйықт_ату"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "Г_ибернация"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr "Г_ибридті ұйықтату"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr "Пай_даланушыны ауыстыру"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "_Келесі кіру үшін сессияны сақтау"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Қате орын алды"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Сөндіру әрекеті киоск баптауларымен блокталған"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Белгісіз сөндіру тәсілі %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей шығу"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей сөндіру"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей қайта қосу"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей ұйықтату"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей гибернациялау"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей гибридті ұйықтату"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr "Шығу сұхбатын көрсетпей пайдаланушыны ауыстыру"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Тез шығу; сессияны сақтамау"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Белгісіз қате"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Жазған Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "және Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Жүйеден шығу кезінде қате кетті"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr "Жүйеден шығу кезінде қате кетті, қате %s"
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Xfce жұмыс ортасынан шығу"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Сессия мен қосылу"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr "Жұмыс үстелінің қосылуын баптау"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr "сессия;баптаулар;қалаулар;басқарушы;іске қосу;кіру;шығу;сөндіру;экранды бұғаттау;қолданба;автоқосылу;жөнелту;қызметтер;демон;агент;"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "Кө_мек"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "_Жүйеге кірген кезде таңдаушыны көрсету"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Xfce әр рет қосылған кезде сессия таңдаушыны көрсету"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Сессияны таңдаушы</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr "Сессия аяқталған кезде оны а_втосақтау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Сессия аяқталған кезде оны әрқашан сақтау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr "Сессиядан _шыққанда сұрау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Сессияны аяқтаған кезде растауды сұрау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Сессияны аяқтау баптаулары</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr "Ұ_йықтату алдында экранды блоктау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr "Жүйені ұйықтату не гибернация алдында xflock4 жөнелту"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr "<b>Сөндіру</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "_General"
+msgstr "Жал_пы"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr "Ағымдағы уақытта белсенді сессия: <b>Бастапқы</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr "Сессия_ны сақтау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
+" session is saved."
+msgstr "Бұл қолданбалар орындалып тұрған сессияның құрамында болып келеді, оларды қазір немесе сессияны аяқтаған кезде сақтауға болады. Өзгерістер тек сессия сақталған кезде ғана іске асады."
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr "Ағымдағы сесси_я"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr "Таңдалған сессияны өшіру"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr "Сақталған сессияларды та_зарту"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr "Сақталған _сессиялар"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Қосылғанда, GNOME қы_зметтерін орындау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr "GNOME қызметтерін орындайды, gnome-keyring пен GNOME қолжетерлілік фреймворк сияқты"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Қосылғанда, KDE қыз_меттерін орындау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr "KDE қызметтерін іске қосу, kdeinit сияқты"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Үйлесімділік</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Қа_шықтағы қолданбаларды басқару"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Қашықтағы қолданбаларды желі арқылы басқару (қауіпсіз емес болуы мүмкін)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Қауіпсіздік</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "К_еңейтілген"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Сессияны сақтау"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Сессияңыз қазір сақталуда. Күткіңіз келмесе, бұл терезені жаба аласыз."