summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/lv.po
diff options
context:
space:
mode:
authorYves-Alexis Perez <corsac@debian.org>2020-12-23 06:03:14 -0700
committerYves-Alexis Perez <corsac@debian.org>2020-12-23 06:03:14 -0700
commit59a58d510b83a1d4d20a9c2dcf0db409b308040d (patch)
tree5d11755353dc01399e6a832bb197d9509259824d /po/lv.po
downloadxfce4-session-59a58d510b83a1d4d20a9c2dcf0db409b308040d.tar.gz
Import xfce4-session_4.16.0.orig.tar.bz2
[dgit import orig xfce4-session_4.16.0.orig.tar.bz2]
Diffstat (limited to 'po/lv.po')
-rw-r--r--po/lv.po726
1 files changed, 726 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
new file mode 100644
index 0000000..fca6076
--- /dev/null
+++ b/po/lv.po
@@ -0,0 +1,726 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Rihards Priedītis <rprieditis@gmail.com>, 2009
+# Rihards Prieditis <RPrieditis@gmail.com>, 2009
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2019-04-29 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-04-28 22:30+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
+"Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/lv/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: lv\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr ""
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr ""
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/main.c:68
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Uzstādījumu pārvaldnieka sokets"
+
+#: ../settings/main.c:68
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOKETA ID"
+
+#: ../settings/main.c:69
+msgid "Version information"
+msgstr "Versijas informācija"
+
+#: ../settings/main.c:80 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Ievadiet \"%s --help\", lai iegūtu lietošanas informāciju"
+
+#: ../settings/main.c:92 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Xfce izstrādes komanda. Visas tiesības paturētas."
+
+#: ../settings/main.c:93 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Lūdzu ziņojiet par kļūdām uz <%s>."
+
+#: ../settings/main.c:102 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Nevar savienoties ar uzstādījuma serveri"
+
+#: ../settings/main.c:121
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "Nevar izveidot lietotāja interfeisu no iegultajiem definīcijas datiem"
+
+#: ../settings/main.c:132
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:61
+msgid "If running"
+msgstr "Ja skrien"
+
+#: ../settings/session-editor.c:62
+msgid "Always"
+msgstr "Vienmēr"
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "Immediately"
+msgstr "Nekavējoties"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Never"
+msgstr "Nekad"
+
+#: ../settings/session-editor.c:129
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Sesijas saglabāšanas kļūda"
+
+#: ../settings/session-editor.c:130
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Neizdevās saglabāt sesiju"
+
+#: ../settings/session-editor.c:132 ../settings/session-editor.c:289
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1292
+msgid "_Close"
+msgstr "_Aizvērt"
+
+#: ../settings/session-editor.c:170
+msgid "Clear sessions"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:171
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:172
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:173 ../settings/session-editor.c:257
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:710
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:212
+msgid "_Cancel"
+msgstr "A_tcelt"
+
+#: ../settings/session-editor.c:174
+msgid "_Proceed"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:212
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:215
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:251
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Esat drošs, ka vēlaties terminēt \"%s\"?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:254 ../settings/session-editor.c:286
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Terminēt programmu"
+
+#: ../settings/session-editor.c:256
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Lietotne pazaudēs visus nesaglabātos stāvokļus un netiks atsākti nākamajā sesijā."
+
+#: ../settings/session-editor.c:258 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "_Iziet no programmas"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Nevar terminēt programmu."
+
+#: ../settings/session-editor.c:509
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Nezināma programma)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:733
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioritāte"
+
+#: ../settings/session-editor.c:741
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:747 ../settings/xfae-window.c:219
+msgid "Program"
+msgstr "Programma"
+
+#: ../settings/session-editor.c:772
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Pārstartēšanas stils"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../settings/xfae-dialog.c:210
+msgid "Cancel"
+msgstr "Atcelt"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../settings/xfae-dialog.c:211
+msgid "OK"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82
+msgid "Add application"
+msgstr "Pievienot lietotni"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:94
+msgid "Name:"
+msgstr "Nosaukums:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:109
+msgid "Description:"
+msgstr "Apraksts:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:123 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Komanda:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:136
+msgid "Trigger:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:207
+msgid "Select a command"
+msgstr "Atlasiet komandu"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:258
+msgid "Edit application"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:970
+#: ../settings/xfae-model.c:1028
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Neizdevās atvērt %s rakstīšanai"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "Neizdevās atsaitēt %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "Neizdevās izveidot failu %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "Neizdevās rakstīt failu %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:139
+msgid ""
+"List of applications that will be started automatically on specific events like login, logout, shutdown, etc.\n"
+"On login additionally all applications that were saved on your last logout will be started.\n"
+"Cursive applications belong to another desktop environment, but you can still enable them if you want."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:197
+msgid "Trigger"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:238 ../settings/xfae-window.c:324
+msgid "Add"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:246 ../settings/xfae-window.c:330
+msgid "Remove"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:258
+msgid "Edit"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:384
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:415 ../settings/xfae-window.c:429
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:458
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:478
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:506
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Izdrukāt versijas informāciju un iziet"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:89
+#, c-format
+msgid "Last accessed: %s"
+msgstr "Pēdējā piekļuve: %s"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:225
+msgid "Session Manager"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:251
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Izvēlaties sesiju, kuru vēlaties atjaunot. Jūs varat vienkārši veikt dubultklikšķi uz sesijas nosaukuma, lai to atjaunotu."
+
+#. "New" button
+#. xfce_gtk_button_new_mixed ("document-new", _("Create New Session"));
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:283
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Izveidot jaunu sesiju."
+
+#. "Delete" button
+#. xfce_gtk_button_new_mixed ("document-new", _("Delete Session"));
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:290
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr ""
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:301
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Atteikties"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:303
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Atcelt pieteikšanās mēģinājumu un atgriezties pieteikšanās ekrānā."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:310
+msgid "Start"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:311
+msgid "Start an existing session."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Nezināms)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "Nevarēja atrast interneta adresi %s.\nTas neļauj Xfce darboties korekti.\nIespējams problēmu var labot pievienojot\n%s rindiņu /etc/hosts failam, jūsu sistēmā."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Turpināt vienalga"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Mēģināt atkal"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-global.c:339
+#, c-format
+msgid ""
+"The location and the format of the autostart directory has changed.\n"
+"The new location is\n"
+"\n"
+" %s\n"
+"\n"
+"where you can place .desktop files to, that describe the applications\n"
+"to start when you login to your Xfce desktop. The files in your old\n"
+"autostart directory have been successfully migrated to the new\n"
+"location.\n"
+"You should delete this directory now.\n"
+msgstr "Atrašanās vieta un formāts automātiskās palaišanas direktorijai ir mainījies.\nJaunā atrašanās vieta ir\n\n %s\n\nTur jūs varat likt .desktop failus, kuri apraksta lietotnes,\nlai sāktu viņas pie pieteikšanās Xfce darbvirsmas vidē. Faili jūsu vecajā\nautomātiskās palaišanās mapē ir veiksmīgi migrēti uz jauno\natrašanās vietu.\nJums šī mape tagad būtu jāizdzēš.\n"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:599
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "Nevar noteikt drošo sesijas nosaukumu. Iespējamie iemesli: xfconfd nav palaists (D-Bus uzstādījumu problēma); vides mainīgais $XDG_CONFIG_DIRS ir nepareizi uzstādīts (jābūt \"%s\"), vai xfce4-session nav pareizi instalēts."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Norādītā drošā sesija (\"%s\") nav atzīmēta, kā drošā sesija."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:640
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Lietotņu saraksts drošajā sesija ir tukšs."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:712
+msgid "_OK"
+msgstr "_Labi"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:722
+msgid "Name for the new session"
+msgstr ""
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:799
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Sesijas pārvaldnieka kļūda"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:801
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "Nevar ielādēt drošo sesiju"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:803
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Iziet"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1282
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Izslēgšana neizdevās"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1285
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Neizdevās iemidzināt sesiju"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1287
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Neizdevās hibernēt sesiju"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1289
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1290
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1596
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Var tikai terminēt klientus, kad atrodas dīkstāvē"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2253
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Sesiju pārvaldniekam jāatrodas dīkstāvē, kad notiek pārbaudes punkta pieprasīšana"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2323 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2343
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Sesiju pārvaldniekam jāatrodas dīkstāvē, kad notiek izslēgšanas pieprasīšana"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2388
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:184
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr ""
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:229
+msgid "_Log Out"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:249
+msgid "_Restart"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:269
+msgid "Shut _Down"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:293
+msgid "Sus_pend"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:327
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "_Hibernēt"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:358
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:389
+msgid "Switch _User"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:414
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "_Saglabāt sesiju nākamajām pieteikšanās reizēm"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:442
+msgid "An error occurred"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nezināma kļūda"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Tika saņemta kļūda mēģinot atteikties"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Sesijas uz palaišanās"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "_Attēlot izvēlētāju pie pieteikšanās"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Attēlo sesijas izvēlētāju katru reizi, kad palaižas Xfce"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Sesijas izvēlētājs</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Vienmēr saglabāt sesiju, kad atsakās"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Jautā apstiprinājumu uz atteikšanos"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Atteikšanās uzstādījumi</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "_General"
+msgstr "_Vsipārēji"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved when you log out. Changes below will only take effect when the "
+"session is saved."
+msgstr "Šīs lietotnes pagaidām ir daļa no pašreiz skrejošās sesijas un tiks saglabātas pie atteikšanās. Izmaiņas zemāk stāsies spēkā, pēc sesijas saglabāšanas."
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "Sessio_n"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Izsaukt GN_OME pakalpojumus uz palaišanos"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Izsaukt _KDE pakalpojumus uz palaišanos"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Saderība</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Pā_rvaldīt attālās lietotnes"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Pārvaldīt attālās lietotnes caur tīklu (tas var būt drošības risks)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Drošība</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "_Paplašināti"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Sesijas saglabāšana"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Jūsu sesija tiek saglabāta. Ja nevēlaties gaidīt, jūs varat aizvērt šo logu."