summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
diff options
context:
space:
mode:
authorYves-Alexis Perez <corsac@debian.org>2020-12-23 06:03:14 -0700
committerYves-Alexis Perez <corsac@debian.org>2020-12-23 06:03:14 -0700
commit59a58d510b83a1d4d20a9c2dcf0db409b308040d (patch)
tree5d11755353dc01399e6a832bb197d9509259824d /po/nn.po
downloadxfce4-session-59a58d510b83a1d4d20a9c2dcf0db409b308040d.tar.gz
Import xfce4-session_4.16.0.orig.tar.bz2
[dgit import orig xfce4-session_4.16.0.orig.tar.bz2]
Diffstat (limited to 'po/nn.po')
-rw-r--r--po/nn.po729
1 files changed, 729 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/nn.po b/po/nn.po
new file mode 100644
index 0000000..68bbd29
--- /dev/null
+++ b/po/nn.po
@@ -0,0 +1,729 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>, 2015,2017-2018
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:31+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
+"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/nn/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: nn\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Xfce-økt"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Bruk denne økta for å køyra Xfce som skrivebordsmiljø"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr ""
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr ""
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Skjermsparar"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Start skjermsparar- og skjermlåsprogrammet"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Sokkel for innstillingshandterar"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOKKEL-ID"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Informasjon om denne utgåva"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjonar"
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Utviklingslaget for Xfce. Alle rettar er reserverte."
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Rapporter feil til <%s>."
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Klarte ikkje å kontakta innstillingstenaren"
+
+#: ../settings/main.c:152
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "Kan ikkje laga brukarflate frå dei innebygde definisjonsdataa"
+
+#: ../settings/main.c:165
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "_Program-autostart"
+
+#: ../settings/main.c:171
+msgid "Currently active session:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Viss køyer"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Alltid"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Med ein gong"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Aldri"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Feil med øktlagringa"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Klarte ikkje lagra økta"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "_Close"
+msgstr "L_ukk"
+
+#: ../settings/session-editor.c:198
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Tøm økter"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Er du sikker på at du vil døma øktmellomlageret?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Dei lagra statusane for programma dine vil ikkje bli lagra til neste gong du loggar inn."
+
+#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Av_bryt"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202
+msgid "_Proceed"
+msgstr "Hald _fram"
+
+#: ../settings/session-editor.c:240
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Det kan henda du må sletta nokre filer manuelt i «%s»"
+
+#: ../settings/session-editor.c:243
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "Klarte ikkje tøma alle Xfce-mellomlagerfilene"
+
+#: ../settings/session-editor.c:282
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Er du sikker på at du vil tvinga «%s» til å avslutta"
+
+#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Tving program til å avslutta"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Programmet vil mista alle ulagra statusar, og vil ikkje bli starta på nytt neste økta."
+
+#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "Avslutt programmet"
+
+#: ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Klarte ikkje tvinga programmet til å avslutta."
+
+#: ../settings/session-editor.c:536
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Ukjent program)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:768
+msgid "Priority"
+msgstr "Prioritet"
+
+#: ../settings/session-editor.c:776
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:807
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Omstartsstil"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
+msgid "Add application"
+msgstr "Legg til program"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Namn:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Skildring:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Kommando:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Vel ein kommando"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
+msgid "Edit application"
+msgstr "Endra program"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
+#: ../settings/xfae-model.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Klarte ikkje opna %s for skriving"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "Klarte ikkje fjerna lenkja %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "Klarte ikkje laga fila %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "Klarte ikkje skriva fila %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Klarte ikkje opna «%s» for å lesa fila"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:193
+msgid "Trigger"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:229
+msgid "Remove application"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:306
+msgid "Add"
+msgstr "Legg til"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:312
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "Klarte ikkje leggja til «%s»"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Klarte ikkje å fjerna elementet"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:440
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Klarte ikkje endra elementet"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:460
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "Klarte ikkje endra elementet «%s»"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:488
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr "Klarte ikkje slå på/av elementet"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "Slå av binding til TCP-portar"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Vis versjonsinformasjonen og avslutt"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Økthandsamar"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Vel økta du vil gjenoppretta. Du kan dobbelklikka øktnamnet for å gjenoppretta økta."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Lag ei ny økt."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr ""
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Logg ut"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Avbryt innloggingsforsøket og gå tilbake til innloggingsskjermen."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Ukjend)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "Klarte ikkje lasta nettadressa for %s.\nXfce kjem ikkje til å verka skikkeleg.\nDet kan henda du kan retta problemet ved å leggja\n%s til fila /etc/hosts på maskina di."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Hald fram likevel"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Prøv igjen"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "Klarer ikkje avgjera øktnamnet i trygg modus. Moglege grunnar: xfconfd køyrer ikkje (problem med D-bus-oppsettet); miljøvariabelen $XDG_CONFIG_DIRS er feil (må innehalda «%s»), eller xfce4-session er feilinstallert."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Denne trygge økta («%s») er ikkje merka som trygg økt."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Lista over program i den trygge økta er tom."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr ""
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Feil med økthandteringa"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "Greidde ikkje starta ei trygg økt"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Avslutt"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Klarte ikkje avslutta"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Klarte ikkje senda økta til kvilemodus"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Klarte ikkje leggja økta i dvale"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr "Klarte ikkje å legga økta i hybrid-kvile"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr "Klarte ikkje byta brukar"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Kan berre tvinga klientar til å avslutta i uverksam modus"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Økthandteraren må vera i uverksam modus ved førespurnad om sjekkpunkt"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Økthandteraren må vera i uverksam modus når du bed om å slå av maskina"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr "Økthandteraren må vera uverksam når du bed om å omstarta"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Logg ut %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "Logg _ut"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "Sta_rt på nytt"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "Slå _av"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "_Kvile"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "_Dvalemodus"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr "Byt _brukar"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "_Lagra økta til seinare innloggingar"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Ein feil oppstod"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Kioskinnstillingane hindrar at du kan slå av maskina"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Ukjent avslåingsmetode %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Logg ut utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Slå av utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Start på nytt utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Gå i kvilemodus utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Gå i dvale utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr "Hybrid-kvile utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr "Byt brukar utan å visa utloggingsdialogen"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Logg ut snøgt; ikkje lagra økta"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Ukjend feil"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Skrive av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "og Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Fekk ein feil når me prøvde å logga ut"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr "Fekk ein feil når me prøvde å logga ut, feilen var %s"
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Logg ut av skrivebordsmiljøet Xfce"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Økt og oppstart"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjelp"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "_Vis veljar når du loggar inn"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Vis øktveljaren kvar gong Xfce startar"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Øktveljar</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr "_Lagra økta automatisk ved utlogging"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Alltid lagra økta når du loggar ut"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr "_Spør ved utlogging"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Be om stadfesting når du loggar ut"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Utloggingsinnstillingar</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr "_Lås skjermen føre kvile"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr "Køyr xflock4 før du set maskina i dvale- eller kvilemodus"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr "<b>Slå av</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "_General"
+msgstr "_Allment"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr "_Lagra økta"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
+" session is saved."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Køyr _GNOME-tenester ved oppstart"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr "Startar GNOME-tenester, slik som gnome-keyring og tilgangsrammeverket åt GNOME"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Køyr _KDE-tenester ved oppstart"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr "Start KDE-tenester, slik som kdeinit"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Samsvar</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Handter _fjernprogram"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Styr fjernprogram over nettverket (dette kan vera ein tryggleiksrisiko)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Tryggleik</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "_Avansert"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Lagrar økta"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Økta di blir lagra. Viss du ikkje vil venta, kan du lukka dette vindauga."