summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/bg.po')
-rw-r--r--po/bg.po731
1 files changed, 731 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..3bbb951
--- /dev/null
+++ b/po/bg.po
@@ -0,0 +1,731 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2014-2020
+# Любомир Василев, 2015
+# Красимир Беров, 2017
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-04-01 11:58+0000\n"
+"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>\n"
+"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/bg/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: bg\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Xfce сесия"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Използвайте тази сесия за да стартирате Xfce като Ваша графична среда"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr "Сесия"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr "Последно влизане"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Предпазител на екрана"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Стартиране на предпазителя на екрана и заключването"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Гнездо за управление на настройките"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Информация за версията"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Въведете „%s --help“ за показване на информацията за употреба."
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Екипът за разработка на Xfce. Всички права запазени."
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Докладвайте за грешки на <%s>."
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Не може да се свърже със сървъра за настройки"
+
+#: ../settings/main.c:152
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "Не може да се създаде потребителски интерфейс от въведените данни"
+
+#: ../settings/main.c:165
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "Автоматично стартирани програми"
+
+#: ../settings/main.c:171
+msgid "Currently active session:"
+msgstr "Текуща активна сесия:"
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Ако е стартирана"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Винаги"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Незабавно"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Никога"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Грешка при запазване на сесията"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Не може да се запази сесията"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "_Close"
+msgstr "_Затваряне"
+
+#: ../settings/session-editor.c:198
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Изчистване на сесиите"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Наистина ли искате да изчистите кеша на сесията?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Запазеното състояние на Вашите програми няма да бъде възстановено при следващото влизане в системата."
+
+#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Отказ"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202
+msgid "_Proceed"
+msgstr "Продължи"
+
+#: ../settings/session-editor.c:240
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Трябва да изтриете някои файлове ръчно от „%s“."
+
+#: ../settings/session-editor.c:243
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "Не могат да бъдат изчистени всички Xfce кеш файлове"
+
+#: ../settings/session-editor.c:282
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Наистина ли искате да спрете „%s“?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Спиране на програмата"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Програмата ще загуби всяко незапазено състояние и няма да бъде стартирана при следващата сесия."
+
+#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "Изход от програмата"
+
+#: ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Не може да се спре програмата."
+
+#: ../settings/session-editor.c:536
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Непозната програма)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:768
+msgid "Priority"
+msgstr "Приоритет"
+
+#: ../settings/session-editor.c:776
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
+msgid "Program"
+msgstr "Програма"
+
+#: ../settings/session-editor.c:807
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Рестартирай стила"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_Да"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
+msgid "Add application"
+msgstr "Добави приложение"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Име:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Описание:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Команда:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr "Тригер:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Избери команда"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Отказ"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr "Да"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
+msgid "Edit application"
+msgstr "Редактирай приложение"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr "при влизане"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr "при излизане"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr "при изключване"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr "при рестартиране"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr "при приспиване"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr "при дълбоко приспиване"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr "при хибридно приспиване"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr "при смяна на потребител"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
+#: ../settings/xfae-model.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Не може да се отвори %s за запис"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "Не може да се премахне връзка %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "Не може да се създаде файл %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "Не може да се запише файл %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Не може да се отвори %s за четене"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr "Неуспешно задаване на стартово действие"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:193
+msgid "Trigger"
+msgstr "Тригер"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:229
+msgid "Remove application"
+msgstr "Премахване на програма"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:306
+msgid "Add"
+msgstr "Добавяне"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:312
+msgid "Remove"
+msgstr "Премахване"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "Неуспешно добавяне на „%s“"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Не може да се премахне обект"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:440
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Не може да се редактира обект"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:460
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "Неуспешно редактиране на обекта „%s“"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:488
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr "Не може да се превключи обекта"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "Забрани свързването към TCP портове."
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Изписване на информация за версията и изход"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Управление на сесиите"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Изберете сесията, която искате да възстановите. Можете да го направите с двоен клик върху името й."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr " Създаване на нова сесия."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr "Изтриване на запазена сесия."
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Изход"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Откажи опита за вход и се върни към екрана за влизане в системата."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr "Старт"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr "Стартиране на съществуващата сесия."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Непознат)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "Не може да се види интернет адреса за %s.\nТова ще попречи на Xfce да работи правилно.\nВъзможно е да се коригира проблема, чрез\nдобяване %s към файла /etc/hosts."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Продължи въпреки това"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Опитай отново"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "Не може да се определи името на безопасната сесия. Възможни причини: xfconfd не работи (D-Bus проблем с настройките); променливата на средата $XDG_CONFIG_DIRS не е зададена коректно (трябва да включва „%s“), или xfce4-session е инсталирана неправилно."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Посочената безопасна сесия („%s“) не е маркирана като такава."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Списъкът с програми за безопасна сесия е празен."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr "Име на новата сесия"
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Грешка в управлението на сесиите"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "Не може да се зареди безопасна сесия"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Изход"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Изключването е неуспешно"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Не може да се приспи сесията"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Не може дълбоко да се приспи сесията"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr "Хибридното приспиване на сесията е неуспешно"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr "Смяната на потребителя е неуспешна"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Може да се спират клиенти само когато са в готовност"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Управлението на сесиите трябва да е в готовност при заявка за проверка"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Управлението на сесиите трябва да е в готовност при заявка за изключване"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr "Управлението на сесиите, трябва да бъде в състояние на покой при заявка за рестартиране"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Изход от %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "Изход"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "Рестартиране"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "Изключване"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "Приспиване"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "Дълбоко приспиване"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr "Хибридно приспиване"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr "Смяна на _Потребител"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "Запази сесията за бъдещи влизания в системата"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Възникна грешка"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Изключването е блокирано от настройките на kiosk"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Непознат метод за изключване %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Излизане без показване диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Изключване без показване диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Рестартиране без показване диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Приспиване без показване диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Дълбоко приспиване без показване диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr "Хибридно приспиване без показване на диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr "Смяна на потребителя без показване на диалога за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Бърз изход; не запазвай сесията"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Непозната грешка"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Написано от Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "и Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Възникна грешка при опита за изход"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr "При опита за излизане, възникна грешка %s"
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Изход от Xfce работна среда"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Сесия и стартиране"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr "Персонализиране на стартирането на работния плот"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr "сесия;настройки;предпочитания;мениджър;стартиране;вписване;изход;изключване;заключване на екрана;програма;автоматично стартиране;стартиране;услуги;демон;агент;"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Помощ"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "Показване на избора при влизане"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Показване на избора на сесия всеки път, когато Xfce стартира"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Избор на сесия</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr "Автоматично запазване на сесията при изход"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Винаги запазвай сесията при излизане"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr "Питай при изход"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Питане за потвърждение при излизане"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Настройки на излизането</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr "Заключване на екрана преди заспиване"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr "Стартиране на xflock4 преди приспиване или хибернация на системата"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr "<b>Изключване</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "_General"
+msgstr "_Общи"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr "Текуща активна сесия: <b>По подразбиране</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr "Запази сесията"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
+" session is saved."
+msgstr "Тези приложения са част от текущата сесия и могат да бъдат запазени сега или когато излезете. Промените по-долу ще влязат в сила, само, когато сесията бъде запазена."
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr "Текуща сесия"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr "Изтриване на избраната сесия"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr "Изчистване на запазените сесии"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr "Запазени сесии"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Зареждане на Gnome услугите при стартиране"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr "Стартиране на Gnome услуги, като gnome-keyring"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Зареждане на KDE услугите при стартиране"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr "Стартиране на KDE услуги, като kdeinit"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Съвместимост</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Управление на отдалечени приложения"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Управление на отдалечени приложения през мрежата (това, може да застраши сигурността)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Сигурност</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "_Разширени"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Запазване на сесията"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Вашата сесия се запазва. Ако не искате да чакате, можете да затворите този прозорец."