summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pl.po')
-rw-r--r--po/pl.po738
1 files changed, 738 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..9005f01
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,738 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Marcin Mikołajczak <me@mkljczk.pl>, 2016
+# No Ne, 2020
+# No Ne, 2020
+# No Ne, 2017-2020
+# Paweł Pastuła <pastulap@poczta.onet.pl>, 2003
+# Piotr Maliński <admin@rk.edu.pl>, 2005-2006
+# Piotr Sokół <psokol.l10n@gmail.com>, 2009,2011-2012,2014
+# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2013,2016
+# Szymon Kałasz <szymon_maestro@gazeta.pl>, 2006
+# Wit Wiliński <madman@linux.bydg.org>, 2005
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-04-01 05:21+0000\n"
+"Last-Translator: No Ne\n"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/pl/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Sesja Xfce"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Uruchamia sesję środowiska graficznego Xfce"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr "Sesja"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr "Czas ostatniego dostępu"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Wygaszacz ekranu"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Uruchamianie wygaszacza ekranu i programu blokującego ekran"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "ID_GNIAZDA"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Zespół twórców środowiska Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Nie można połączyć z serwerem ustawień"
+
+#: ../settings/main.c:152
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "Nie można utworzyć interfejsu użytkownika przy użyciu dołączonych danych"
+
+#: ../settings/main.c:165
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "_Uruchamiane programy"
+
+#: ../settings/main.c:171
+msgid "Currently active session:"
+msgstr "Aktualnie aktywna sesja:"
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Jeśli uruchomiony"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Zawsze"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Natychmiastowo"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Błąd zapisu sesji"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Nie można zapisać sesji"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "_Close"
+msgstr "Za_mknij"
+
+#: ../settings/session-editor.c:198
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Czyszczenie sesji"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Wyczyścić pamięć podręczną sesji?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Zapisane stany programów nie zostaną przywrócone podczas następnego logowania."
+
+#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Anuluj"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202
+msgid "_Proceed"
+msgstr "_Kontynuuj"
+
+#: ../settings/session-editor.c:240
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Możliwe, że niektóre pliki będzie trzeba usunąć ręcznie z położenia „%s”."
+
+#: ../settings/session-editor.c:243
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "Nie udało się wyczyścić wszystkich podręcznych plików sesji Xfce"
+
+#: ../settings/session-editor.c:282
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Zakończyć program „%s”?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Kończenie programu"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Program utraci niezapisany stan i nie zostanie uruchomiony podczas następnej sesji."
+
+#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "Za_kończ"
+
+#: ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Nie można zakończyć programu."
+
+#: ../settings/session-editor.c:536
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Nieznany program)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:768
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorytet"
+
+#: ../settings/session-editor.c:776
+msgid "PID"
+msgstr "Identyfikator"
+
+#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:807
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Sposób ponownego uruchamiania"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
+msgid "Add application"
+msgstr "Dodawanie programu"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Nazwa:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Opis:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Polecenie:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr "Wyzwalacz:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Wybór pliku"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
+msgid "Edit application"
+msgstr "Edytowanie elementu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr "przy logowaniu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr "przy wylogowaniu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr "przy wyłączeniu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr "przy ponownym uruchomieniu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr "przy wstrzymaniu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr "przy zahibernowaniu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr "przy uśpieniu hybrydowym"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr "przy przełączaniu użytkownika"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
+#: ../settings/xfae-model.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s” do odczytu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "Nie udało się usunąć %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "Nie udało się utworzyć pliku „%s”"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "Nie udało się zapisać pliku „%s”"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s” do odczytu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr "Nie udało się ustawić haka"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:193
+msgid "Trigger"
+msgstr "Wyzwalacz"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:229
+msgid "Remove application"
+msgstr "Usuwanie programu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:306
+msgid "Add"
+msgstr "Dodaj"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:312
+msgid "Remove"
+msgstr "Usuń"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "Nie udało się dodać „%s”"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Nie udało się usunąć elementu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:440
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Nie udało się edytować elementu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:460
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "Nie udało się edytować elementu „%s”"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:488
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr "Nie udało się przełączyć elementu"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "Wyłącza powiązania portów TCP"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Menedżer sesji"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Proszę wybrać sesję, która zostanie przywrócona. Aby przywrócić sesję, należy dwukrotnie kliknąć nazwę sesji."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Tworzy nową sesję"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr "Usuwa zapisaną sesję."
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Zakończ sesję"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Anuluje próbę logowania i powraca do ekranu wyboru użytkownika."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr "Uruchom"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr "Uruchom istniejącą sesję."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Nieznany)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "Nie można rozwiązać adresu internetowego dla %s.\nMoże to spowodować nieprawidłową pracę Xfce.\nPrawdopodobnie można rozwiązać ten problem przez dodanie\n%s do pliku /etc/hosts systemu."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Kontynuuj"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Spróbuj ponownie"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "Nie można określić nazwy sesji awaryjnej. Prawdopodobne przyczyny:\nprogram xfconfd nie jest uruchomiony (problem z konfiguracją D-Bus),\nzmienna środowiskowa $XDG_CONFIG_DIRS jest nieprawidłowa (musi zawierać „%s”) lub program xfce4-session nie został poprawnie zainstalowany."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Określona sesja „%s” nie jest oznaczona jako awaryjna."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Lista programów sesji awaryjnej jest pusta."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr "Nazwa nowej sesji"
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Błąd menedżera sesji"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "Nie można wczytać sesji awaryjnej"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "Za_kończ"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Nie udało się wyłączyć komputera"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Nie udało się wstrzymać sesji"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Nie udało się zahibernować sesji"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr "Nie udało się hybrydowo uśpić sesji"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr "Nie udało się przełączyć użytkownika"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Można jedynie zakończyć programy w stanie bezczynności"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania utworzenia punktu kontrolnego"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania wyłączenia"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania ponownego uruchomienia"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Kończenie sesji użytkownika %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "Wy_loguj"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Uruchom ponownie"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "_Wyłącz"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "W_strzymaj "
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "Za_hibernuj"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr "Uśpij h_ybrydowo"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr "_Przełącz użytkownika"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "_Zapisanie sesji przed wylogowaniem"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Wystąpił błąd"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Wyłączanie jest zablokowane przez ustawienia trybu kiosk"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Nieznana metoda wyłączenia %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Wylogowuje użytkownika, nie wyświetlając okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Zatrzymuje działanie systemu, nie wyświetlając okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Uruchamia komputer ponownie, nie wyświetlając okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Wstrzymuje działanie komputera, nie wyświetlając okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Hibernuje działanie komputera, nie wyświetlając okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr "Hybrydowe uśpienie bez wyświetlania okna dialogowego wylogowania"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr "Przełącza użytkownika bez wyświetlenia okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Przyspiesza proces wylogowywania, nie zapisując sesji"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany błąd"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Autorzy: Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "i Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas próby wylogowania"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas próby wylogowania, błąd to %s"
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Kończy sesję środowiska Xfce"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Sesja i uruchamianie"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr "Konfiguruje ustawienia środowiska graficznego"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr "sesja;ustawienia;preferencje;menedżer;uruchamianie;logowanie;wylogowanie;zamknięcie;zablokowanie ekranu;aplikacja;autostart;uruchomienie;usługi;demon;agent;"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomoc"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "_Wybieranie sesji podczas logowania"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Wyświetla okno wyboru sesji po każdym uruchomieniu środowiska Xfce"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Wybór sesji</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr "Automatyczne zapisywanie sesji przed wy_logowaniem"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Zawsze zapisuj sesję podczas wylogowywania"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr "_Potwierdzanie przed wylogowaniem"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Wyświetlaj okno z prośbą o potwierdzenie wylogowania"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Ustawienia wylogowania</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr "_Blokuj ekranu przed wstrzymaniem"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr "Uruchamia program xflock4 przed wstrzymaniem lub zahibernowaniem działania systemu"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr "<b>Wyłączenie</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "_General"
+msgstr "_Ogólne"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr "Aktualnie aktywna sesja: <b>Domyślna</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr "Z_apisz sesję"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
+" session is saved."
+msgstr "Te aplikacje są częścią bieżącej sesji i można je zapisać teraz lub podczas wylogowania. Poniższe zmiany zaczną obowiązywać tylko po zapisaniu sesji."
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr "Bieżąca ses_ja"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr "Usuwa zaznaczoną sesję"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr "Wy_czyść zapisane sesje"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr "Zapisane _sesje"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Uruchamianie usług _GNOME podczas logowania"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr "Uruchamia usługi GNOME, takie jak gnome-keyring"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Uruchamiaj usługi _KDE podczas logowania"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr "Uruchamia usługi KDE, takie jak kdeinit"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Zgodność</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Zarządzanie z_dalnymi programami"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Zarządza zdalnym programami poprzez sieć (może stwarzać ryzyko niebezpieczeństwa)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Bezpieczeństwo</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "Z_aawansowane"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Zapisywanie sesji"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Twoja sesja jest zapisywana. Jeśli nie chcesz czekać, możesz zamknąć to okno."