summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sk.po')
-rw-r--r--po/sk.po736
1 files changed, 736 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
new file mode 100644
index 0000000..8d97374
--- /dev/null
+++ b/po/sk.po
@@ -0,0 +1,736 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2016-2017,2019-2020
+# Jose Riha <jose1711@gmail.com>, 2019
+# Juraj Brosz <juro@jurajbrosz.info>, 2004
+# Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009-2010
+# Roman Moravčík <roman.moravcik@gmail.com>, 2006
+# Slavko <linux@slavino.sk>, 2015
+# Stefan Miklosovic <miklosovic@gmail.com>, 2008
+# 7dcd6f74323fe8d9c477949ff8fcbb1c_c427b63 <3fcd202e3dfab15fda15b8e88e54d449_7173>, 2011-2012
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-10-02 07:06+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/sk/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sk\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Sedenie Xfce"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Použite toto sedenie pre spustenie Xfce ako vášho pracovného prostredia"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr "Sedenie"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr "Posledný prístup"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Šetrič obrazovky"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Spustiť šetrič obrazovky a aplikáciu pre zamykanie obrazovky"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Socket pre správcu nastavení"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Informácie o verzií"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Informácie o použití získate príkazom '%s --help'."
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Tím vývojárov Xfce. Všetky práva vyhradené."
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Prosíme nahláste chyby na <%s >."
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "Nedá sa pripojiť so serverom nastavení"
+
+#: ../settings/main.c:152
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "Nedá sa vytvoriť používateľské prostredie z vložených údajov definície"
+
+#: ../settings/main.c:165
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "Autom. spustenie ap_likácie"
+
+#: ../settings/main.c:171
+msgid "Currently active session:"
+msgstr "Aktuálne aktívne sedenie:"
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Ak je spustená"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Vždy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Okamžite"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Chyba ukladania sedenia"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "Sedenie sa nedá uložiť"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zatvoriť"
+
+#: ../settings/session-editor.c:198
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Vymazať sedenia"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Naozaj chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť sedenia?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Uložené stavy aplikácií nebudú pri ďalšom prihlásení obnovené."
+
+#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Zrušiť"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202
+msgid "_Proceed"
+msgstr "_Vykonať"
+
+#: ../settings/session-editor.c:240
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Možno bude potrebné niektoré súbory v „%s” odstrániť ručne"
+
+#: ../settings/session-editor.c:243
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "Všetky súbory vyrovnávacej pamäte Xfce nemohli byť vymazané"
+
+#: ../settings/session-editor.c:282
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Naozaj chcete ukončiť \"%s\"?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Ukončiť program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Aplikácia stratí všetky neuložené dáta a nespustí sa pri ďalšom sedení."
+
+#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "_Ukončiť program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "Nemožno ukončiť program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:536
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Neznámy program)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:768
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorita"
+
+#: ../settings/session-editor.c:776
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:807
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Spôsob reštartovania"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
+msgid "Add application"
+msgstr "Pridať aplikáciu"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Názov:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Popis:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Príkaz:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr "Spustiť:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Vyberte príkaz"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
+msgid "Edit application"
+msgstr "Upraviť aplikáciu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr "pri prihlásení"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr "pri odhlásení"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr "pri vypnutí"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr "pri reštartovaní"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr "pri uspaní"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr "pri hibernovaní"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr "pri hybridnom spánku"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr "pri prepnutí používateľa"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
+#: ../settings/xfae-model.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "Nemôžem otvoriť súbor %s na zápis"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "Nemôžem odstrániť odkaz %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "Nemôžem vytvoriť súbor %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "Nemôžem zapisovať do súboru %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor %s na čítanie"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr "Zlyhalo nastavenie spúšťacieho háčika"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:193
+msgid "Trigger"
+msgstr "Spustenie"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:229
+msgid "Remove application"
+msgstr "Odstrániť aplikáciu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:306
+msgid "Add"
+msgstr "Pridať"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:312
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstrániť"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "Zlyhalo pridanie \"%s\""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Nepodarilo sa odstrániť položku."
+
+#: ../settings/xfae-window.c:440
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Nepodarilo sa upraviť položku"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:460
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "Nepodarilo sa upraviť položku \"%s\""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:488
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr "Nepodarilo sa prepnúť položku."
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "Zakázať väzbu na TCP porty"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Zobrazí informácie o verzií a ukončí sa"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Správca relácií"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Zvoľte sedenie, ktoré chcete obnoviť. Stačí iba dvakrát kliknúť na názov sedenia pre jeho obnovu."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Vytvoriť nové sedenie"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr "Odstrániť uložené sedenie."
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Odhlásiť"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Zrušiť prihlásenie a vrátiť sa do prihlasovacej obrazovky."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr "Spustiť"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr "Spustiť existujúce sedenie."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Neznámy)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "Nemôžem nájsť internetovú adresu pre %s.\nToto môže zabrániť normálnemu behu Xfce.\nChyba môže byť odstránená pridaním záznamu\n%s do súboru /etc/hosts vo Vašom systéme."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Pokračovať aj napriek tomu"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Skúsiť znovu"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "Nie je možné určiť názov sedenia pre bezpečné spustenie. Možné príčiny: služba xfconf nie je spustená (problémy s nastavením D-Bus); premenná prostredia $XDG_CONFIG_DIRS nie je správne nastavená (musí obsahovať \"%s\"), alebo balíček xfce4-session nie je správne nainštalovaný."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Zadané sedenie pre bezpečné spustenie (\"%s\") nie je označené ako sedenie pre bezpečné spustenie."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Zoznam aplikácií v režime bezpečného spustenia sedenia je prázdny."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr "Názov nového sedenia"
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Chyba správcu sedenia"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "Nedá sa načítať sedenie režimu bezpečného spustenia"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Ukončiť"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Vypnutie sa nepodarilo"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "Nepodarilo sa prepnúť sedenie do režimu spánku"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "Nepodarilo sa hibernovať sedenie"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr "Zlyhalo hybridné uspanie sedenia"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr "Nepodarilo sa prepnúť používateľa"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Je možné ukončiť len klientov v nečinnom stave"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Správca sedenia musí byť pri žiadosti o checkpoint v nečinnom stave"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Správca sedení musí byť pri žiadosti o vypnutie v nečinnom stave."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr "Pri požadovaní reštartu musí byť sedenie v stave nečinnosti"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Odhlásiť používateľa %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "_Odhlásiť"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Reštartovať"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "_Vypnúť"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "Režim _spánku"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "_Hibernácia"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr "H_ybridný spánok"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr "Prepnúť _používateľa"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "_Uložiť sedenie pre budúce prihlásenie"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Nastala chyba"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Vypnutie je zablokované nastavením režimu kiosk"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Neznáma metóda vypnutia %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Odhlásiť bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Vypnúť bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Reštartovať bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Prejsť do režimu spánku bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Hibernovať bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr "Hybridný spánok bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr "Prepnúť používateľa bez zobrazenia odhlasovacieho dialógového okna"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Odhlásiť sa rýchlo; bez uloženie sedenia"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáma chyba"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Napísal Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "a Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "Pri odhlasovaní nastala chyba"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr "Pri odhlasovaní nastala chyba. Chybová hláška bola %s"
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Odhlásiť z prostredia Xfce"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Sedenie a spúšťanie"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr "Prispôsobuje spúšťanie prostredia"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr "sedenie;nastavenia;predvoľby;správca;po;spustení;prihlásenie;odhlásenie;vypnutie;uzamknutie;obrazovky;aplikácia;automatické;spustenie;služby;démon;agent;"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomocník"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "_Zobraziť výber pri prihlasovaní"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Zobrazovať výber sedenia pri každom spustení Xfce"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Výber sedenia</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr "Automaticky _uložiť sedenie pri odhlásení"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Vždy uloží sedenie pri odhlásení"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr "Potvrdiť od_hlásenie"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Potvrdiť voľbu pri odhlasovaní"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Nastavenia pre odhlásenie</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr "_Zamknúť obrazovku pred uspaním"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr "Pred uspaním alebo hibernáciou spustiť xflock4"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr "<b>Vypnutie</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "_General"
+msgstr "_Všeobecné"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr "Aktuálne aktívne sedenie: <b>Predvolené</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr "Uložiť seden_ie"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
+" session is saved."
+msgstr "Tieto aplikácie sú súčasťou momentálne spusteného sedenia a môžu byť uložené teraz alebo pri odhlásení. Zmeny vykonané nižšie budú aplikované iba po uložení sedenia."
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr "Aktuálne _sedenie"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr "Odstrániť vybrané sedenie"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr "Vymazať _uložené sedenia"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr "Ulože_né sedenia"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Pri štarte spustiť služby _GNOME"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr "Spustí služby prostredia GNOME, napríklad gnome-keyring"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Pri štarte spustiť služby _KDE"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr "Spustí služby prostredia KDE, napríklad \"kdeinit\""
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Kompatibilita</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Správa _vzdialených aplikácií"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Správa vzdialených aplikácií po sieti (môže to byť bezpečnostné riziko)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Bezpečnosť</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "P_okročilé"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Ukladanie sedenia"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Sedenie sa ukladá. Zatvorte toto okno, ak si neželáte čakať."