summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sq.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/sq.po')
-rw-r--r--po/sq.po729
1 files changed, 729 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
new file mode 100644
index 0000000..66b2505
--- /dev/null
+++ b/po/sq.po
@@ -0,0 +1,729 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+#
+# Translators:
+# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-05-25 09:41+0000\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
+"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/sq/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sq\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:1
+msgid "Xfce Session"
+msgstr "Sesion Xfce"
+
+#: ../xfce.desktop.in.h:2
+msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
+msgstr "Përdoreni këtë sesion që të xhironi Xfce-në si mjedisin tuaj desktop"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
+msgid "Session"
+msgstr "Sesion"
+
+#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
+msgid "Last accessed"
+msgstr "Përdorur së fundi më"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
+msgid "Screensaver"
+msgstr "Ekrankursyes"
+
+#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
+msgid "Launch screensaver and locker program"
+msgstr "Nis program ekrankursyesi dhe kyçësi"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "\"Socket\" përgjegjësi rregullimesh"
+
+#: ../settings/main.c:99
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/main.c:100
+msgid "Version information"
+msgstr "Të dhëna versioni"
+
+#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Shtypni '%s --help' për përdorimin."
+
+#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Ekipi i zhvillimit të Xfce-së. Tërë të drejtat të rezervuara."
+
+#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
+#, c-format
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."
+
+#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
+msgid "Unable to contact settings server"
+msgstr "S’arrihet të lidhet me shërbyesin e rregullimeve"
+
+#: ../settings/main.c:152
+msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
+msgstr "S’arrihet të krijohet ndërfaqe përdoruesi prej të dhënash të trupëzuara përcaktimi"
+
+#: ../settings/main.c:165
+msgid "App_lication Autostart"
+msgstr "Vetënisje _Aplikacionie"
+
+#: ../settings/main.c:171
+msgid "Currently active session:"
+msgstr "Sesion i tanishëm aktiv:"
+
+#: ../settings/session-editor.c:63
+msgid "If running"
+msgstr "Nëse xhiron"
+
+#: ../settings/session-editor.c:64
+msgid "Always"
+msgstr "Përherë"
+
+#: ../settings/session-editor.c:65
+msgid "Immediately"
+msgstr "Menjëherë"
+
+#: ../settings/session-editor.c:66
+msgid "Never"
+msgstr "Kurrë"
+
+#: ../settings/session-editor.c:138
+msgid "Session Save Error"
+msgstr "Gabim në Ruajtje Sesioni"
+
+#: ../settings/session-editor.c:139
+msgid "Unable to save the session"
+msgstr "S’arrihet të ruhet sesionin"
+
+#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
+msgid "_Close"
+msgstr "_Mbylle"
+
+#: ../settings/session-editor.c:198
+msgid "Clear sessions"
+msgstr "Spastro sesione"
+
+#: ../settings/session-editor.c:199
+msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
+msgstr "Jeni i sigurt se doni të zbrazet fshehtina e sesioneve?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:200
+msgid ""
+"The saved states of your applications will not be restored during your next "
+"login."
+msgstr "Gjatë hyrjes tuaj pasuese, gjendjet e ruajtura të aplikacioneve tuaja s’do të rikthehen."
+
+#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
+#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Anuloje"
+
+#: ../settings/session-editor.c:202
+msgid "_Proceed"
+msgstr "_Bëje"
+
+#: ../settings/session-editor.c:240
+#, c-format
+msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
+msgstr "Mund t’ju duhet të fshini disa kartela dorazi te \"%s\"."
+
+#: ../settings/session-editor.c:243
+msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
+msgstr "S’u spastruan dot krejt kartelat fshehtinë të Xfce-së"
+
+#: ../settings/session-editor.c:282
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
+msgstr "Jeni të sigurt se doni të përfundohet \"%s\"?"
+
+#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
+msgid "Terminate Program"
+msgstr "Përfundo Programin"
+
+#: ../settings/session-editor.c:287
+msgid ""
+"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
+"your next session."
+msgstr "Aplikacioni do të humbë çfarëdo gjendje të paruajtur dhe s’do të riniset gjatë sesionit tuaj pasues."
+
+#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "_Dil nga Programi"
+
+#: ../settings/session-editor.c:311
+msgid "Unable to terminate program."
+msgstr "S’arrihet të përfundohet programi."
+
+#: ../settings/session-editor.c:536
+msgid "(Unknown program)"
+msgstr "(Program i panjohur)"
+
+#: ../settings/session-editor.c:768
+msgid "Priority"
+msgstr "Përparësi"
+
+#: ../settings/session-editor.c:776
+msgid "PID"
+msgstr "PID"
+
+#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
+msgid "Program"
+msgstr "Program"
+
+#: ../settings/session-editor.c:807
+msgid "Restart Style"
+msgstr "Stil Rinisjeje"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
+msgid "Add application"
+msgstr "Shto aplikacion"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:96
+msgid "Name:"
+msgstr "Emër:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:111
+msgid "Description:"
+msgstr "Përshkrim:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
+msgid "Command:"
+msgstr "Urdhër:"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:138
+msgid "Trigger:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:209
+msgid "Select a command"
+msgstr "Përzgjidhni një urdhër"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:212
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuloje"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:213
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
+msgid "Edit application"
+msgstr "Përpunoni aplikacion"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:87
+msgid "on login"
+msgstr "gjatë hyrjesh"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:88
+msgid "on logout"
+msgstr "gjatë daljesh"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:89
+msgid "on shutdown"
+msgstr "gjatë fikjesh"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:90
+msgid "on restart"
+msgstr "gjatë rinisjesh"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:91
+msgid "on suspend"
+msgstr "gjatë pezullimesh"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:92
+msgid "on hibernate"
+msgstr "gjatë plogështimesh"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:93
+msgid "on hybrid sleep"
+msgstr "gjatë fjetjesh hibride"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:94
+msgid "on switch user"
+msgstr "gjatë ndryshimesh përdoruesi"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
+#: ../settings/xfae-model.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for writing"
+msgstr "S’u arrit të hapet %s për shkrim"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:681
+#, c-format
+msgid "Failed to unlink %s: %s"
+msgstr "S’u arrit të hiqej lidhja %s: %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:772
+#, c-format
+msgid "Failed to create file %s"
+msgstr "S’u arrit të krijohej kartelë %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:796
+#, c-format
+msgid "Failed to write file %s"
+msgstr "S’u arrit të shkruhej kartelë %s"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:856
+#, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "S’u arrit të hapej %s për lexim"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:98
+msgid "Failed to set run hook"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:193
+msgid "Trigger"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:229
+msgid "Remove application"
+msgstr "Hiqe aplikacionin"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:306
+msgid "Add"
+msgstr "Shtoni"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:312
+msgid "Remove"
+msgstr "Hiqni"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:366
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "S’u arrit të shtohej \"%s\""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "S’u arrit të hiqej objekt"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:440
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "S’u arrit të përpunohej objekt"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:460
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "S’u arrit të përpunohej objekti \"%s\""
+
+#: ../settings/xfae-window.c:488
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "Çaktivizo lidhjet me porta TCP"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Shtyp të dhëna versioni dhe dil"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
+msgid "Session Manager"
+msgstr "Përgjegjës Sesionesh"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
+msgid ""
+"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
+"session name to restore it."
+msgstr "Zgjidhni sesionin që doni të rimerret. Thjesht mund të dyklikoni emrin e sesionit për ta rimarrë."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
+msgid "Create a new session."
+msgstr "Krijo sesion të ri."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
+msgid "Delete a saved session."
+msgstr "Fshini një sesion të ruajtur."
+
+#. "Logout" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
+msgid "Log Out"
+msgstr "Dilni"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
+msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
+msgstr "Anulo përpjekjen për hyrje dhe kthehu te skena e hyrjes."
+
+#. "Start" button
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
+msgid "Start"
+msgstr "Nise"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
+msgid "Start an existing session."
+msgstr "Fillo një sesion ekzistues."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(I panjohur)"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Could not look up internet address for %s.\n"
+"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
+"It may be possible to correct the problem by adding\n"
+"%s to the file /etc/hosts on your system."
+msgstr "S’u kërkua dot për adresë interneti për %s.\nKjo do të pengojë funksionimin si duhet të Xfce-së.\nMundet të jetë e mundur të ndreqet problemi duke shtuar\n%s te kartela /etc/hosts në sistemin tuaj."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
+msgid "Continue anyway"
+msgstr "Vazhdo sidoqoftë"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
+msgid "Try again"
+msgstr "Riprovoni"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
+"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
+"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
+"incorrectly."
+msgstr "S’arrihet të përcaktohet emër sesioni \"failsafe\". Shkaqe të mundshëm: xfconfd nuk po xhiron (problem rregullimi D-Bus-i); ndryshorja e mjedisit $XDG_CONFIG_DIRS është caktuar pasaktësisht (duhet të përfshijë \"%s\"), ose xfce4-session është instaluar jo saktë)."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
+#, c-format
+msgid ""
+"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
+msgstr "Sesioni \"failsafe\" i dhënë (\"%s\") nuk është i shënuar si sesion \"failsafe\"."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
+msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
+msgstr "Lista e aplikacioneve për sesione \"failsafe\" është e zbrazët."
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
+msgid "Name for the new session"
+msgstr "Emër për sesion e ri"
+
+#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
+#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
+#. * won't have window decorations).
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
+msgid "Session Manager Error"
+msgstr "Gabim Përgjegjësi Sesionesh"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
+msgid "Unable to load a failsafe session"
+msgstr "S’arrihet të ngarkohet sesion \"failsafe\""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Dil"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
+msgid "Shutdown Failed"
+msgstr "Fikja Dështoi"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
+msgid "Failed to suspend session"
+msgstr "S’u arrit të pezullohej sesioni"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
+msgid "Failed to hibernate session"
+msgstr "S’u arrit të plogështohej sesioni"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
+msgid "Failed to hybrid sleep session"
+msgstr "S’u arrit të kalohej sesioni në fjetje hibride"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
+msgid "Failed to switch user"
+msgstr "S’u arrit të ndërrohej përdorues"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
+#, c-format
+msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
+msgstr "Mund të mbyllë klientë vetëm kur është në gjendje pa veprimtari"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
+msgstr "Përgjegjësi i sesionit duhet të jetë në gjendje pa veprimtari, kur i kërkohet \"checkpoint\""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
+msgstr "Përgjegjësi i sesionit duhet të jetë në gjendje pa veprimtari, kur i kërkohet fikje"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
+msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
+msgstr "Përgjegjësi i sesionit duhet të jetë në gjendje pa veprimtari, kur i kërkohet rinisje"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
+#, c-format
+msgid "Log out %s"
+msgstr "Dilni, %s"
+
+#. *
+#. * Logout
+#. *
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
+msgid "_Log Out"
+msgstr "_Dilni"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Rinise"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
+msgid "Shut _Down"
+msgstr "_Fike"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
+msgid "Sus_pend"
+msgstr "_Pezulloje"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
+msgid "_Hibernate"
+msgstr "Pl_ogështoje"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
+msgid "H_ybrid Sleep"
+msgstr "Fjetje H_ibride"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
+msgid "Switch _User"
+msgstr "Ndrysho Përdor_ues"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
+msgid "_Save session for future logins"
+msgstr "Ru_aje sesionin për hyrje të ardhshme"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
+msgid "An error occurred"
+msgstr "Ndodhi një gabim"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
+msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
+msgstr "Fikja është e bllokuar prej rregullimeve kiosk"
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
+#, c-format
+msgid "Unknown shutdown method %d"
+msgstr "Metodë fikjeje e panjohur %d"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Dilni pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Ndale pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Ribëj nisjen e sistemit pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Pezulloje pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Plogështoje pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
+msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
+msgstr "Fjetje Hibride pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
+msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
+msgstr "Ndërro përdorues pa shfaqur dialogun e daljes"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Dil shpejt e shpjet; mos e ruaj sesionin"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Gabim i panjohur"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
+msgstr "Shkruar nga Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
+msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+msgstr "dhe Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
+msgid "Received error while trying to log out"
+msgstr "U mor gabim teksa provohej të dilej"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
+#, c-format
+msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
+msgstr "U mor gabim teksa provohej të dilej, gabimi qe %s"
+
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr "Dilni nga Desktopi Xfce"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
+msgid "Session and Startup"
+msgstr "Sesion dhe Nisje"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Customize desktop startup"
+msgstr "Përshtatni nisjen e desktopit"
+
+#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
+"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
+msgstr "sesion;rregullime;parapëlqime;përgjegjës;nisje;hyrje;dalje;fike;kyç ekranin;aplikacion;vetënisje;nisës;shërbime;demon;agjent;"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Ndihmë"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
+msgid "_Display chooser on login"
+msgstr "_Shfaqe zgjedhësin gjatë hyrjesh"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
+msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
+msgstr "Shfaqe zgjedhësin e sesionit çdo herë që niset Xfce-ja"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
+msgid "<b>Session Chooser</b>"
+msgstr "<b>Zgjedhës Sesioni</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
+msgid "Automatically save session on logo_ut"
+msgstr "Ruaj automatikisht sesionin gjatë daljes"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
+msgid "Always save the session when logging out"
+msgstr "Ruaje përherë sesionin, kur dilet"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
+msgid "Pro_mpt on logout"
+msgstr "Para daljes kërko"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
+msgid "Prompt for confirmation when logging out"
+msgstr "Kërko ripohim, kur dilet"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
+msgid "<b>Logout Settings</b>"
+msgstr "<b>Rregullime Daljeje</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
+msgid "Lock screen be_fore sleep"
+msgstr "Kyçe ekranin përp_ara fjetjes"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
+msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
+msgstr "Xhiro xflock4 përpara pezullimit ose plogështimit të sistemit"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
+msgid "<b>Shutdown</b>"
+msgstr "<b>Fikje</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
+msgid "_General"
+msgstr "_Të përgjithshme"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
+msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
+msgstr "Sesion i tanishëm aktiv: <b>Parazgjedhje</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
+msgid "Save Sess_ion"
+msgstr "Ruaje _Sesionin"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
+msgid ""
+"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
+"saved now or when you log out. Changes below will only take effect when the"
+" session is saved."
+msgstr "Këto aplikacione janë pjesë e sesionit që po xhiron tani dhe mund të ruhen tani ose kur të dilni. Ndryshimet më poshtë do të hyjnë në fuqi pasi të jetë ruajtur sesioni."
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
+msgid "Current Sessio_n"
+msgstr "Sesio_n i Tanishëm"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
+msgid "Delete the selected session"
+msgstr "Fshi sesionin e përzgjedhur"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
+msgid "Clear Save_d Sessions"
+msgstr "Spastro Sesione të _Ruajtur"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
+msgid "Saved _Sessions"
+msgstr "_Sesione të Ruajtur"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
+msgid "Launch GN_OME services on startup"
+msgstr "Nis shërbimet _GNOME gjatë nisjes"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
+msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
+msgstr "Nis shërbime GNOME, të tillë si gnome-keyring"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
+msgid "Launch _KDE services on startup"
+msgstr "Nis shërbimet _KDE gjatë nisjes"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
+msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
+msgstr "Nis shërbime KDE, të tillë si kdeinit"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
+msgid "<b>Compatibility</b>"
+msgstr "<b>Përputhshmëri</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
+msgid "Manage _remote applications"
+msgstr "Administro aplikacione të _largëta"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
+msgid ""
+"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
+msgstr "Administroni aplikacione të largëta nëpër rrjet (kjo mund të jetë rrezik sigurie)"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
+msgid "<b>Security</b>"
+msgstr "<b>Siguri</b>"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
+msgid "Ad_vanced"
+msgstr "Të _mëtejshme"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
+msgid "Saving Session"
+msgstr "Po ruhet Sesioni"
+
+#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
+msgid ""
+"Your session is being saved. If you do not wish to wait, you may close this"
+" window."
+msgstr "Sesioni juaj po ruhet. Po qe se nuk doni të prisni, mund ta mbyllni këtë dritare."