summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/bg.po
blob: 3bbb9514da79965bf1226d72ed969cd157f5b5ee (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>, 2014-2020
# Любомир Василев, 2015
# Красимир Беров, 2017
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-01 11:58+0000\n"
"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/bg/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: bg\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce сесия"

#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Използвайте тази сесия за да стартирате Xfce като Ваша графична среда"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
msgid "Session"
msgstr "Сесия"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
msgid "Last accessed"
msgstr "Последно влизане"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Предпазител на екрана"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Стартиране на предпазителя на екрана и заключването"

#: ../settings/main.c:99
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Гнездо за управление на настройките"

#: ../settings/main.c:99
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"

#: ../settings/main.c:100
msgid "Version information"
msgstr "Информация за версията"

#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Въведете „%s --help“ за показване на информацията за употреба."

#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Екипът за разработка на Xfce. Всички права запазени."

#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Докладвайте за грешки на <%s>."

#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Не може да се свърже със сървъра за настройки"

#: ../settings/main.c:152
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Не може да се създаде потребителски интерфейс от въведените данни"

#: ../settings/main.c:165
msgid "App_lication Autostart"
msgstr "Автоматично стартирани програми"

#: ../settings/main.c:171
msgid "Currently active session:"
msgstr "Текуща активна сесия:"

#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "If running"
msgstr "Ако е стартирана"

#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Always"
msgstr "Винаги"

#: ../settings/session-editor.c:65
msgid "Immediately"
msgstr "Незабавно"

#: ../settings/session-editor.c:66
msgid "Never"
msgstr "Никога"

#: ../settings/session-editor.c:138
msgid "Session Save Error"
msgstr "Грешка при запазване на сесията"

#: ../settings/session-editor.c:139
msgid "Unable to save the session"
msgstr "Не може да се запази сесията"

#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
msgid "_Close"
msgstr "_Затваряне"

#: ../settings/session-editor.c:198
msgid "Clear sessions"
msgstr "Изчистване на сесиите"

#: ../settings/session-editor.c:199
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Наистина ли искате да изчистите кеша на сесията?"

#: ../settings/session-editor.c:200
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Запазеното състояние на Вашите програми няма да бъде възстановено при следващото влизане в системата."

#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
msgid "_Cancel"
msgstr "Отказ"

#: ../settings/session-editor.c:202
msgid "_Proceed"
msgstr "Продължи"

#: ../settings/session-editor.c:240
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr "Трябва да изтриете някои файлове ръчно от „%s“."

#: ../settings/session-editor.c:243
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr "Не могат да бъдат изчистени всички Xfce кеш файлове"

#: ../settings/session-editor.c:282
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Наистина ли искате да спрете „%s“?"

#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
msgid "Terminate Program"
msgstr "Спиране на програмата"

#: ../settings/session-editor.c:287
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Програмата ще загуби всяко незапазено състояние и няма да бъде стартирана при следващата сесия."

#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
msgid "_Quit Program"
msgstr "Изход от програмата"

#: ../settings/session-editor.c:311
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "Не може да се спре програмата."

#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Непозната програма)"

#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr "Приоритет"

#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr "Програма"

#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr "Рестартирай стила"

#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
msgid "_OK"
msgstr "_Да"

#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
msgid "Add application"
msgstr "Добави приложение"

#: ../settings/xfae-dialog.c:96
msgid "Name:"
msgstr "Име:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:111
msgid "Description:"
msgstr "Описание:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
msgid "Command:"
msgstr "Команда:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:138
msgid "Trigger:"
msgstr "Тригер:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:209
msgid "Select a command"
msgstr "Избери команда"

#: ../settings/xfae-dialog.c:212
msgid "Cancel"
msgstr "Отказ"

#: ../settings/xfae-dialog.c:213
msgid "OK"
msgstr "Да"

#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr "Редактирай приложение"

#: ../settings/xfae-model.c:87
msgid "on login"
msgstr "при влизане"

#: ../settings/xfae-model.c:88
msgid "on logout"
msgstr "при излизане"

#: ../settings/xfae-model.c:89
msgid "on shutdown"
msgstr "при изключване"

#: ../settings/xfae-model.c:90
msgid "on restart"
msgstr "при рестартиране"

#: ../settings/xfae-model.c:91
msgid "on suspend"
msgstr "при приспиване"

#: ../settings/xfae-model.c:92
msgid "on hibernate"
msgstr "при дълбоко приспиване"

#: ../settings/xfae-model.c:93
msgid "on hybrid sleep"
msgstr "при хибридно приспиване"

#: ../settings/xfae-model.c:94
msgid "on switch user"
msgstr "при смяна на потребител"

#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
#: ../settings/xfae-model.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Не може да се отвори %s за запис"

#: ../settings/xfae-model.c:681
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s: %s"
msgstr "Не може да се премахне връзка %s: %s"

#: ../settings/xfae-model.c:772
#, c-format
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "Не може да се създаде файл %s"

#: ../settings/xfae-model.c:796
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Не може да се запише файл %s"

#: ../settings/xfae-model.c:856
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Не може да се отвори %s за четене"

#: ../settings/xfae-window.c:98
msgid "Failed to set run hook"
msgstr "Неуспешно задаване на стартово действие"

#: ../settings/xfae-window.c:193
msgid "Trigger"
msgstr "Тригер"

#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr "Премахване на програма"

#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Добавяне"

#: ../settings/xfae-window.c:312
msgid "Remove"
msgstr "Премахване"

#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Неуспешно добавяне на „%s“"

#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Не може да се премахне обект"

#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr "Не може да се редактира обект"

#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "Неуспешно редактиране на обекта „%s“"

#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr "Не може да се превключи обекта"

#: ../xfce4-session/main.c:77
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Забрани свързването към TCP портове."

#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Изписване на информация за версията и изход"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
msgid "Session Manager"
msgstr "Управление на сесиите"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Изберете сесията, която искате да възстановите. Можете да го направите с двоен клик върху името й."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
msgid "Create a new session."
msgstr " Създаване на нова сесия."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
msgid "Delete a saved session."
msgstr "Изтриване на запазена сесия."

#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
msgid "Log Out"
msgstr "Изход"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr "Откажи опита за вход и се върни към екрана за влизане в системата."

#. "Start" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
msgid "Start"
msgstr "Старт"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
msgid "Start an existing session."
msgstr "Стартиране на съществуващата сесия."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
msgid "(Unknown)"
msgstr "(Непознат)"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr "Не може да се види интернет адреса за %s.\nТова ще попречи на Xfce да работи правилно.\nВъзможно е да се коригира проблема, чрез\nдобяване %s към файла /etc/hosts."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
msgid "Continue anyway"
msgstr "Продължи въпреки това"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
msgid "Try again"
msgstr "Опитай отново"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name.  Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Не може да се определи името на безопасната сесия. Възможни причини: xfconfd не работи (D-Bus проблем с настройките); променливата на средата  $XDG_CONFIG_DIRS не е зададена коректно (трябва да включва „%s“), или xfce4-session е инсталирана неправилно."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Посочената безопасна сесия („%s“) не е маркирана като такава."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Списъкът с програми за безопасна сесия е празен."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
msgid "Name for the new session"
msgstr "Име на новата сесия"

#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Грешка в управлението на сесиите"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Не може да се зареди безопасна сесия"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
msgid "_Quit"
msgstr "_Изход"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Изключването е неуспешно"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Не може да се приспи сесията"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Не може дълбоко да се приспи сесията"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
msgid "Failed to hybrid sleep session"
msgstr "Хибридното приспиване на сесията е неуспешно"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
msgid "Failed to switch user"
msgstr "Смяната на потребителя е неуспешна"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Може да се спират клиенти само когато са в готовност"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Управлението на сесиите трябва да е в готовност при заявка за проверка"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Управлението на сесиите трябва да е в готовност при заявка за изключване"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
msgstr "Управлението на сесиите, трябва да бъде в състояние на покой при заявка за рестартиране"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr "Изход от %s"

#. *
#. * Logout
#. *
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
msgid "_Log Out"
msgstr "Изход"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
msgid "_Restart"
msgstr "Рестартиране"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
msgid "Shut _Down"
msgstr "Изключване"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
msgid "Sus_pend"
msgstr "Приспиване"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
msgid "_Hibernate"
msgstr "Дълбоко приспиване"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
msgid "H_ybrid Sleep"
msgstr "Хибридно приспиване"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
msgid "Switch _User"
msgstr "Смяна на _Потребител"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
msgid "_Save session for future logins"
msgstr "Запази сесията за бъдещи влизания в системата"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
msgid "An error occurred"
msgstr "Възникна грешка"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Изключването е блокирано от настройките на kiosk"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Непознат метод за изключване %d"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Излизане без показване диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Изключване без показване диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Рестартиране без показване диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Приспиване без показване диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Дълбоко приспиване без показване диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
msgstr "Хибридно приспиване без показване на диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
msgstr "Смяна на потребителя без показване на диалога за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Бърз изход; не запазвай сесията"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
msgid "Unknown error"
msgstr "Непозната грешка"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Написано от Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "и Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Възникна грешка при опита за изход"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
#, c-format
msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
msgstr "При опита за излизане, възникна грешка %s"

#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Изход от  Xfce работна среда"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
msgid "Session and Startup"
msgstr "Сесия и стартиране"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize desktop startup"
msgstr "Персонализиране на стартирането на работния плот"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr "сесия;настройки;предпочитания;мениджър;стартиране;вписване;изход;изключване;заключване на екрана;програма;автоматично стартиране;стартиране;услуги;демон;агент;"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Помощ"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "Показване на избора при влизане"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Показване на избора на сесия всеки път, когато Xfce стартира"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Избор на сесия</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Автоматично запазване на сесията при изход"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Винаги запазвай сесията при излизане"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Питай при изход"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Питане за потвърждение при излизане"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Настройки на излизането</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Заключване на екрана преди заспиване"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Стартиране на xflock4 преди приспиване или хибернация на системата"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Изключване</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
msgid "_General"
msgstr "_Общи"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
msgstr "Текуща активна сесия: <b>По подразбиране</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Запази сесията"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved now or when you log out.  Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr "Тези приложения са част от текущата сесия и могат да бъдат запазени сега или когато излезете. Промените по-долу ще влязат в сила, само, когато сесията бъде запазена."

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
msgstr "Текуща сесия"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
msgid "Delete the selected session"
msgstr "Изтриване на избраната сесия"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
msgid "Clear Save_d Sessions"
msgstr "Изчистване на запазените сесии"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
msgid "Saved _Sessions"
msgstr "Запазени сесии"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Зареждане на Gnome услугите при стартиране"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Стартиране на Gnome услуги, като gnome-keyring"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Зареждане на KDE услугите при стартиране"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Стартиране на KDE услуги, като kdeinit"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Съвместимост</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Управление на отдалечени приложения"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Управление на отдалечени приложения през мрежата (това, може да застраши сигурността)"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Сигурност</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Разширени"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
msgid "Saving Session"
msgstr "Запазване на сесията"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
msgid ""
"Your session is being saved.  If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Вашата сесия се запазва. Ако не искате да чакате, можете да затворите този прозорец."