summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/nn.po
blob: 68bbd2908c60d84f1ee9ab100cdc72a9a13ff32c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Kevin Brubeck Unhammer <unhammer+dill@mm.st>, 2015,2017-2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:31+0000\n"
"Last-Translator: Xfce Bot <transifex@xfce.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/nn/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: nn\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr "Xfce-økt"

#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Bruk denne økta for å køyra Xfce som skrivebordsmiljø"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
msgid "Session"
msgstr ""

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
msgid "Last accessed"
msgstr ""

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Skjermsparar"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Start skjermsparar- og skjermlåsprogrammet"

#: ../settings/main.c:99
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Sokkel for innstillingshandterar"

#: ../settings/main.c:99
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOKKEL-ID"

#: ../settings/main.c:100
msgid "Version information"
msgstr "Informasjon om denne utgåva"

#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjonar"

#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Utviklingslaget for Xfce. Alle rettar er reserverte."

#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Rapporter feil til <%s>."

#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Klarte ikkje å kontakta innstillingstenaren"

#: ../settings/main.c:152
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Kan ikkje laga brukarflate frå dei innebygde definisjonsdataa"

#: ../settings/main.c:165
msgid "App_lication Autostart"
msgstr "_Program-autostart"

#: ../settings/main.c:171
msgid "Currently active session:"
msgstr ""

#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "If running"
msgstr "Viss køyer"

#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Always"
msgstr "Alltid"

#: ../settings/session-editor.c:65
msgid "Immediately"
msgstr "Med ein gong"

#: ../settings/session-editor.c:66
msgid "Never"
msgstr "Aldri"

#: ../settings/session-editor.c:138
msgid "Session Save Error"
msgstr "Feil med øktlagringa"

#: ../settings/session-editor.c:139
msgid "Unable to save the session"
msgstr "Klarte ikkje lagra økta"

#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
msgid "_Close"
msgstr "L_ukk"

#: ../settings/session-editor.c:198
msgid "Clear sessions"
msgstr "Tøm økter"

#: ../settings/session-editor.c:199
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Er du sikker på at du vil døma øktmellomlageret?"

#: ../settings/session-editor.c:200
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Dei lagra statusane for programma dine vil ikkje bli lagra til neste gong du loggar inn."

#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
msgid "_Cancel"
msgstr "Av_bryt"

#: ../settings/session-editor.c:202
msgid "_Proceed"
msgstr "Hald _fram"

#: ../settings/session-editor.c:240
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr "Det kan henda du må sletta nokre filer manuelt i «%s»"

#: ../settings/session-editor.c:243
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr "Klarte ikkje tøma alle Xfce-mellomlagerfilene"

#: ../settings/session-editor.c:282
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Er du sikker på at du vil tvinga «%s» til å avslutta"

#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
msgid "Terminate Program"
msgstr "Tving program til å avslutta"

#: ../settings/session-editor.c:287
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Programmet vil mista alle ulagra statusar, og vil ikkje bli starta på nytt neste økta."

#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
msgid "_Quit Program"
msgstr "Avslutt programmet"

#: ../settings/session-editor.c:311
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "Klarte ikkje tvinga programmet til å avslutta."

#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Ukjent program)"

#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr "Prioritet"

#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr "Omstartsstil"

#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
msgid "Add application"
msgstr "Legg til program"

#: ../settings/xfae-dialog.c:96
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:111
msgid "Description:"
msgstr "Skildring:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
msgid "Command:"
msgstr "Kommando:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:138
msgid "Trigger:"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-dialog.c:209
msgid "Select a command"
msgstr "Vel ein kommando"

#: ../settings/xfae-dialog.c:212
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../settings/xfae-dialog.c:213
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr "Endra program"

#: ../settings/xfae-model.c:87
msgid "on login"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:88
msgid "on logout"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:89
msgid "on shutdown"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:90
msgid "on restart"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:91
msgid "on suspend"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:92
msgid "on hibernate"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:93
msgid "on hybrid sleep"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:94
msgid "on switch user"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
#: ../settings/xfae-model.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Klarte ikkje opna %s for skriving"

#: ../settings/xfae-model.c:681
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s: %s"
msgstr "Klarte ikkje fjerna lenkja %s: %s"

#: ../settings/xfae-model.c:772
#, c-format
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "Klarte ikkje laga fila %s"

#: ../settings/xfae-model.c:796
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Klarte ikkje skriva fila %s"

#: ../settings/xfae-model.c:856
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Klarte ikkje opna «%s» for å lesa fila"

#: ../settings/xfae-window.c:98
msgid "Failed to set run hook"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-window.c:193
msgid "Trigger"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Legg til"

#: ../settings/xfae-window.c:312
msgid "Remove"
msgstr "Fjern"

#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Klarte ikkje leggja til «%s»"

#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Klarte ikkje å fjerna elementet"

#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr "Klarte ikkje endra elementet"

#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "Klarte ikkje endra elementet «%s»"

#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr "Klarte ikkje slå på/av elementet"

#: ../xfce4-session/main.c:77
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Slå av binding til TCP-portar"

#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vis versjonsinformasjonen og avslutt"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
msgid "Session Manager"
msgstr "Økthandsamar"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Vel økta du vil gjenoppretta. Du kan dobbelklikka øktnamnet for å gjenoppretta økta."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
msgid "Create a new session."
msgstr "Lag ei ny økt."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
msgid "Delete a saved session."
msgstr ""

#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
msgid "Log Out"
msgstr "Logg ut"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr "Avbryt innloggingsforsøket og gå tilbake til innloggingsskjermen."

#. "Start" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
msgid "Start"
msgstr ""

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
msgid "Start an existing session."
msgstr ""

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
msgid "(Unknown)"
msgstr "(Ukjend)"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr "Klarte ikkje lasta nettadressa for %s.\nXfce kjem ikkje til å verka skikkeleg.\nDet kan henda du kan retta problemet ved å leggja\n%s til fila /etc/hosts på maskina di."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
msgid "Continue anyway"
msgstr "Hald fram likevel"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
msgid "Try again"
msgstr "Prøv igjen"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name.  Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Klarer ikkje avgjera øktnamnet i trygg modus. Moglege grunnar: xfconfd køyrer ikkje (problem med D-bus-oppsettet); miljøvariabelen $XDG_CONFIG_DIRS er feil (må innehalda «%s»), eller xfce4-session er feilinstallert."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Denne trygge økta («%s») er ikkje merka som trygg økt."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Lista over program i den trygge økta er tom."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
msgid "Name for the new session"
msgstr ""

#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Feil med økthandteringa"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Greidde ikkje starta ei trygg økt"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
msgid "_Quit"
msgstr "_Avslutt"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Klarte ikkje avslutta"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Klarte ikkje senda økta til kvilemodus"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Klarte ikkje leggja økta i dvale"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
msgid "Failed to hybrid sleep session"
msgstr "Klarte ikkje å legga økta i hybrid-kvile"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
msgid "Failed to switch user"
msgstr "Klarte ikkje byta brukar"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Kan berre tvinga klientar til å avslutta i uverksam modus"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Økthandteraren må vera i uverksam modus ved førespurnad om sjekkpunkt"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Økthandteraren må vera i uverksam modus når du bed om å slå av maskina"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
msgstr "Økthandteraren må vera uverksam når du bed om å omstarta"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr "Logg ut %s"

#. *
#. * Logout
#. *
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
msgid "_Log Out"
msgstr "Logg _ut"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
msgid "_Restart"
msgstr "Sta_rt på nytt"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
msgid "Shut _Down"
msgstr "Slå _av"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
msgid "Sus_pend"
msgstr "_Kvile"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Dvalemodus"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
msgid "H_ybrid Sleep"
msgstr ""

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
msgid "Switch _User"
msgstr "Byt _brukar"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
msgid "_Save session for future logins"
msgstr "_Lagra økta til seinare innloggingar"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
msgid "An error occurred"
msgstr "Ein feil oppstod"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Kioskinnstillingane hindrar at du kan slå av maskina"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Ukjent avslåingsmetode %d"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Logg ut utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Slå av utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Start på nytt utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Gå i kvilemodus utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Gå i dvale utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
msgstr "Hybrid-kvile utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
msgstr "Byt brukar utan å visa utloggingsdialogen"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Logg ut snøgt; ikkje lagra økta"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
msgid "Unknown error"
msgstr "Ukjend feil"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Skrive av Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "og Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Fekk ein feil når me prøvde å logga ut"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
#, c-format
msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
msgstr "Fekk ein feil når me prøvde å logga ut, feilen var %s"

#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Logg ut av skrivebordsmiljøet Xfce"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
msgid "Session and Startup"
msgstr "Økt og oppstart"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize desktop startup"
msgstr ""

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Hjelp"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Vis veljar når du loggar inn"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Vis øktveljaren kvar gong Xfce startar"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Øktveljar</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "_Lagra økta automatisk ved utlogging"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Alltid lagra økta når du loggar ut"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "_Spør ved utlogging"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Be om stadfesting når du loggar ut"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Utloggingsinnstillingar</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "_Lås skjermen føre kvile"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Køyr xflock4 før du set maskina i dvale- eller kvilemodus"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Slå av</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
msgid "_General"
msgstr "_Allment"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "_Lagra økta"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved now or when you log out.  Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
msgid "Delete the selected session"
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
msgid "Clear Save_d Sessions"
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
msgid "Saved _Sessions"
msgstr ""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Køyr _GNOME-tenester ved oppstart"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Startar GNOME-tenester, slik som gnome-keyring og tilgangsrammeverket åt GNOME"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Køyr _KDE-tenester ved oppstart"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Start KDE-tenester, slik som kdeinit"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Samsvar</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Handter _fjernprogram"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Styr fjernprogram over nettverket (dette kan vera ein tryggleiksrisiko)"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Tryggleik</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
msgid "Ad_vanced"
msgstr "_Avansert"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
msgid "Saving Session"
msgstr "Lagrar økta"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
msgid ""
"Your session is being saved.  If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Økta di blir lagra. Viss du ikkje vil venta, kan du lukka dette vindauga."