summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sk.po
blob: 8d97374d861d7dc617ececfef04202eb325f3e3a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2016-2017,2019-2020
# Jose Riha <jose1711@gmail.com>, 2019
# Juraj Brosz <juro@jurajbrosz.info>, 2004
# Robert Hartl <hartl.robert@gmail.com>, 2009-2010
# Roman Moravčík <roman.moravcik@gmail.com>, 2006
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2015
# Stefan Miklosovic <miklosovic@gmail.com>, 2008
# 7dcd6f74323fe8d9c477949ff8fcbb1c_c427b63 <3fcd202e3dfab15fda15b8e88e54d449_7173>, 2011-2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-02 07:06+0000\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sk\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"

#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr "Sedenie Xfce"

#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Použite toto sedenie pre spustenie Xfce ako vášho pracovného prostredia"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
msgid "Session"
msgstr "Sedenie"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
msgid "Last accessed"
msgstr "Posledný prístup"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Šetrič obrazovky"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Spustiť šetrič obrazovky a aplikáciu pre zamykanie obrazovky"

#: ../settings/main.c:99
msgid "Settings manager socket"
msgstr "Socket pre správcu nastavení"

#: ../settings/main.c:99
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"

#: ../settings/main.c:100
msgid "Version information"
msgstr "Informácie o verzií"

#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Informácie o použití získate príkazom '%s --help'."

#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Tím vývojárov Xfce. Všetky práva vyhradené."

#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosíme nahláste chyby na <%s >."

#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "Nedá sa pripojiť so serverom nastavení"

#: ../settings/main.c:152
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "Nedá sa vytvoriť používateľské prostredie z vložených údajov definície"

#: ../settings/main.c:165
msgid "App_lication Autostart"
msgstr "Autom. spustenie ap_likácie"

#: ../settings/main.c:171
msgid "Currently active session:"
msgstr "Aktuálne aktívne sedenie:"

#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "If running"
msgstr "Ak je spustená"

#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Always"
msgstr "Vždy"

#: ../settings/session-editor.c:65
msgid "Immediately"
msgstr "Okamžite"

#: ../settings/session-editor.c:66
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"

#: ../settings/session-editor.c:138
msgid "Session Save Error"
msgstr "Chyba ukladania sedenia"

#: ../settings/session-editor.c:139
msgid "Unable to save the session"
msgstr "Sedenie sa nedá uložiť"

#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
msgid "_Close"
msgstr "_Zatvoriť"

#: ../settings/session-editor.c:198
msgid "Clear sessions"
msgstr "Vymazať sedenia"

#: ../settings/session-editor.c:199
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Naozaj chcete vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť sedenia?"

#: ../settings/session-editor.c:200
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Uložené stavy aplikácií nebudú pri ďalšom prihlásení obnovené."

#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

#: ../settings/session-editor.c:202
msgid "_Proceed"
msgstr "_Vykonať"

#: ../settings/session-editor.c:240
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr "Možno bude potrebné niektoré súbory v „%s” odstrániť ručne"

#: ../settings/session-editor.c:243
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr "Všetky súbory vyrovnávacej pamäte Xfce nemohli byť vymazané"

#: ../settings/session-editor.c:282
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Naozaj chcete ukončiť \"%s\"?"

#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
msgid "Terminate Program"
msgstr "Ukončiť program"

#: ../settings/session-editor.c:287
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Aplikácia stratí všetky neuložené dáta a nespustí sa pri ďalšom sedení."

#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Ukončiť program"

#: ../settings/session-editor.c:311
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "Nemožno ukončiť program"

#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Neznámy program)"

#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr "Priorita"

#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr "Spôsob reštartovania"

#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
msgid "Add application"
msgstr "Pridať aplikáciu"

#: ../settings/xfae-dialog.c:96
msgid "Name:"
msgstr "Názov:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:111
msgid "Description:"
msgstr "Popis:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
msgid "Command:"
msgstr "Príkaz:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:138
msgid "Trigger:"
msgstr "Spustiť:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:209
msgid "Select a command"
msgstr "Vyberte príkaz"

#: ../settings/xfae-dialog.c:212
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#: ../settings/xfae-dialog.c:213
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr "Upraviť aplikáciu"

#: ../settings/xfae-model.c:87
msgid "on login"
msgstr "pri prihlásení"

#: ../settings/xfae-model.c:88
msgid "on logout"
msgstr "pri odhlásení"

#: ../settings/xfae-model.c:89
msgid "on shutdown"
msgstr "pri vypnutí"

#: ../settings/xfae-model.c:90
msgid "on restart"
msgstr "pri reštartovaní"

#: ../settings/xfae-model.c:91
msgid "on suspend"
msgstr "pri uspaní"

#: ../settings/xfae-model.c:92
msgid "on hibernate"
msgstr "pri hibernovaní"

#: ../settings/xfae-model.c:93
msgid "on hybrid sleep"
msgstr "pri hybridnom spánku"

#: ../settings/xfae-model.c:94
msgid "on switch user"
msgstr "pri prepnutí používateľa"

#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
#: ../settings/xfae-model.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "Nemôžem otvoriť súbor %s na zápis"

#: ../settings/xfae-model.c:681
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s: %s"
msgstr "Nemôžem odstrániť odkaz %s: %s"

#: ../settings/xfae-model.c:772
#, c-format
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "Nemôžem vytvoriť súbor %s"

#: ../settings/xfae-model.c:796
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Nemôžem zapisovať do súboru %s"

#: ../settings/xfae-model.c:856
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor %s na čítanie"

#: ../settings/xfae-window.c:98
msgid "Failed to set run hook"
msgstr "Zlyhalo nastavenie spúšťacieho háčika"

#: ../settings/xfae-window.c:193
msgid "Trigger"
msgstr "Spustenie"

#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr "Odstrániť aplikáciu"

#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Pridať"

#: ../settings/xfae-window.c:312
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"

#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "Zlyhalo pridanie \"%s\""

#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr "Nepodarilo sa odstrániť položku."

#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr "Nepodarilo sa upraviť položku"

#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "Nepodarilo sa upraviť položku \"%s\""

#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr "Nepodarilo sa prepnúť položku."

#: ../xfce4-session/main.c:77
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Zakázať väzbu na TCP porty"

#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Zobrazí informácie o verzií a ukončí sa"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
msgid "Session Manager"
msgstr "Správca relácií"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Zvoľte sedenie, ktoré chcete obnoviť. Stačí iba dvakrát kliknúť na názov sedenia pre jeho obnovu."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
msgid "Create a new session."
msgstr "Vytvoriť nové sedenie"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
msgid "Delete a saved session."
msgstr "Odstrániť uložené sedenie."

#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásiť"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr "Zrušiť prihlásenie a vrátiť sa do prihlasovacej obrazovky."

#. "Start" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
msgid "Start"
msgstr "Spustiť"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
msgid "Start an existing session."
msgstr "Spustiť existujúce sedenie."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
msgid "(Unknown)"
msgstr "(Neznámy)"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr "Nemôžem nájsť internetovú adresu pre %s.\nToto môže zabrániť normálnemu behu Xfce.\nChyba môže byť odstránená pridaním záznamu\n%s do súboru /etc/hosts vo Vašom systéme."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
msgid "Continue anyway"
msgstr "Pokračovať aj napriek tomu"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
msgid "Try again"
msgstr "Skúsiť znovu"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name.  Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "Nie je možné určiť názov  sedenia pre bezpečné spustenie. Možné príčiny: služba xfconf nie je spustená (problémy s nastavením D-Bus); premenná prostredia $XDG_CONFIG_DIRS nie je správne nastavená (musí obsahovať \"%s\"), alebo balíček xfce4-session nie je správne nainštalovaný."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Zadané sedenie pre bezpečné spustenie (\"%s\") nie je označené ako sedenie pre bezpečné spustenie."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Zoznam aplikácií v režime bezpečného spustenia sedenia je prázdny."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
msgid "Name for the new session"
msgstr "Názov nového sedenia"

#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Chyba správcu sedenia"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "Nedá sa načítať sedenie režimu bezpečného spustenia"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
msgid "_Quit"
msgstr "_Ukončiť"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Vypnutie sa nepodarilo"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "Nepodarilo sa prepnúť sedenie do režimu spánku"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "Nepodarilo sa hibernovať sedenie"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
msgid "Failed to hybrid sleep session"
msgstr "Zlyhalo hybridné uspanie sedenia"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
msgid "Failed to switch user"
msgstr "Nepodarilo sa prepnúť používateľa"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Je možné ukončiť len klientov v nečinnom stave"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Správca sedenia musí byť pri žiadosti o checkpoint v nečinnom stave"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Správca sedení musí byť pri žiadosti o vypnutie v nečinnom stave."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
msgstr "Pri požadovaní reštartu musí byť sedenie v stave nečinnosti"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr "Odhlásiť používateľa %s"

#. *
#. * Logout
#. *
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlásiť"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
msgid "_Restart"
msgstr "_Reštartovať"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
msgid "Shut _Down"
msgstr "_Vypnúť"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
msgid "Sus_pend"
msgstr "Režim _spánku"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Hibernácia"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
msgid "H_ybrid Sleep"
msgstr "H_ybridný spánok"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
msgid "Switch _User"
msgstr "Prepnúť _používateľa"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
msgid "_Save session for future logins"
msgstr "_Uložiť sedenie pre budúce prihlásenie"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
msgid "An error occurred"
msgstr "Nastala chyba"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Vypnutie je zablokované nastavením režimu kiosk"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Neznáma metóda vypnutia %d"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Odhlásiť bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Vypnúť bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Reštartovať bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Prejsť do režimu spánku bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Hibernovať bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
msgstr "Hybridný spánok bez zobrazenia dialógového okna pre odhlásenie"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
msgstr "Prepnúť používateľa bez zobrazenia odhlasovacieho dialógového okna"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Odhlásiť sa rýchlo; bez uloženie sedenia"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Napísal Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "a Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "Pri odhlasovaní nastala chyba"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
#, c-format
msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
msgstr "Pri odhlasovaní nastala chyba. Chybová hláška bola %s"

#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Odhlásiť z prostredia Xfce"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
msgid "Session and Startup"
msgstr "Sedenie a spúšťanie"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize desktop startup"
msgstr "Prispôsobuje spúšťanie prostredia"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr "sedenie;nastavenia;predvoľby;správca;po;spustení;prihlásenie;odhlásenie;vypnutie;uzamknutie;obrazovky;aplikácia;automatické;spustenie;služby;démon;agent;"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Zobraziť výber pri prihlasovaní"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Zobrazovať výber sedenia pri každom spustení Xfce"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Výber sedenia</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Automaticky _uložiť sedenie pri odhlásení"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Vždy uloží sedenie pri odhlásení"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Potvrdiť od_hlásenie"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Potvrdiť voľbu pri odhlasovaní"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Nastavenia pre odhlásenie</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "_Zamknúť obrazovku pred uspaním"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Pred uspaním alebo hibernáciou spustiť xflock4"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Vypnutie</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
msgid "_General"
msgstr "_Všeobecné"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
msgstr "Aktuálne aktívne sedenie: <b>Predvolené</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Uložiť seden_ie"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved now or when you log out.  Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr "Tieto aplikácie sú súčasťou momentálne spusteného sedenia a môžu byť uložené teraz alebo pri odhlásení. Zmeny vykonané nižšie budú aplikované iba po uložení sedenia."

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
msgstr "Aktuálne _sedenie"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
msgid "Delete the selected session"
msgstr "Odstrániť vybrané sedenie"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
msgid "Clear Save_d Sessions"
msgstr "Vymazať _uložené sedenia"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
msgid "Saved _Sessions"
msgstr "Ulože_né sedenia"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Pri štarte spustiť služby _GNOME"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Spustí služby prostredia GNOME, napríklad gnome-keyring"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Pri štarte spustiť služby _KDE"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Spustí služby prostredia KDE, napríklad \"kdeinit\""

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Kompatibilita</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Správa _vzdialených aplikácií"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Správa vzdialených aplikácií po sieti (môže to byť bezpečnostné riziko)"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Bezpečnosť</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
msgid "Ad_vanced"
msgstr "P_okročilé"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
msgid "Saving Session"
msgstr "Ukladanie sedenia"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
msgid ""
"Your session is being saved.  If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Sedenie sa ukladá. Zatvorte toto okno, ak si neželáte čakať."