summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/po/sq.po
blob: 66b25053575bd3493672a2772c49562a1eed7de2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# 
# Translators:
# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xfce4-session\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-25 09:41+0000\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-session/language/sq/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sq\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: ../xfce.desktop.in.h:1
msgid "Xfce Session"
msgstr "Sesion Xfce"

#: ../xfce.desktop.in.h:2
msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
msgstr "Përdoreni këtë sesion që të xhironi Xfce-në si mjedisin tuaj desktop"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:331
msgid "Session"
msgstr "Sesion"

#: ../libxfsm/xfsm-util.c:342
msgid "Last accessed"
msgstr "Përdorur së fundi më"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:1
msgid "Screensaver"
msgstr "Ekrankursyes"

#: ../scripts/xscreensaver.desktop.in.h:2
msgid "Launch screensaver and locker program"
msgstr "Nis program ekrankursyesi dhe kyçësi"

#: ../settings/main.c:99
msgid "Settings manager socket"
msgstr "\"Socket\" përgjegjësi rregullimesh"

#: ../settings/main.c:99
msgid "SOCKET ID"
msgstr "SOCKET ID"

#: ../settings/main.c:100
msgid "Version information"
msgstr "Të dhëna versioni"

#: ../settings/main.c:111 ../xfce4-session/main.c:333
#, c-format
msgid "Type '%s --help' for usage."
msgstr "Shtypni '%s --help' për përdorimin."

#: ../settings/main.c:123 ../xfce4-session/main.c:343
#: ../xfce4-session-logout/main.c:146
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Ekipi i zhvillimit të Xfce-së. Tërë të drejtat të rezervuara."

#: ../settings/main.c:124 ../xfce4-session/main.c:344
#: ../xfce4-session-logout/main.c:149
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Ju lutemi, njoftoni të meta te <%s>."

#: ../settings/main.c:133 ../xfce4-session/main.c:352
msgid "Unable to contact settings server"
msgstr "S’arrihet të lidhet me shërbyesin e rregullimeve"

#: ../settings/main.c:152
msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
msgstr "S’arrihet të krijohet ndërfaqe përdoruesi prej të dhënash të trupëzuara përcaktimi"

#: ../settings/main.c:165
msgid "App_lication Autostart"
msgstr "Vetënisje _Aplikacionie"

#: ../settings/main.c:171
msgid "Currently active session:"
msgstr "Sesion i tanishëm aktiv:"

#: ../settings/session-editor.c:63
msgid "If running"
msgstr "Nëse xhiron"

#: ../settings/session-editor.c:64
msgid "Always"
msgstr "Përherë"

#: ../settings/session-editor.c:65
msgid "Immediately"
msgstr "Menjëherë"

#: ../settings/session-editor.c:66
msgid "Never"
msgstr "Kurrë"

#: ../settings/session-editor.c:138
msgid "Session Save Error"
msgstr "Gabim në Ruajtje Sesioni"

#: ../settings/session-editor.c:139
msgid "Unable to save the session"
msgstr "S’arrihet të ruhet sesionin"

#: ../settings/session-editor.c:141 ../settings/session-editor.c:313
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1281
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:3
msgid "_Close"
msgstr "_Mbylle"

#: ../settings/session-editor.c:198
msgid "Clear sessions"
msgstr "Spastro sesione"

#: ../settings/session-editor.c:199
msgid "Are you sure you want to empty the session cache?"
msgstr "Jeni i sigurt se doni të zbrazet fshehtina e sesioneve?"

#: ../settings/session-editor.c:200
msgid ""
"The saved states of your applications will not be restored during your next "
"login."
msgstr "Gjatë hyrjes tuaj pasuese, gjendjet e ruajtura të aplikacioneve tuaja s’do të rikthehen."

#: ../settings/session-editor.c:201 ../settings/session-editor.c:288
#: ../settings/xfae-dialog.c:77 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:682
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:221
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuloje"

#: ../settings/session-editor.c:202
msgid "_Proceed"
msgstr "_Bëje"

#: ../settings/session-editor.c:240
#, c-format
msgid "You might need to delete some files manually in \"%s\"."
msgstr "Mund t’ju duhet të fshini disa kartela dorazi te \"%s\"."

#: ../settings/session-editor.c:243
msgid "All Xfce cache files could not be cleared"
msgstr "S’u spastruan dot krejt kartelat fshehtinë të Xfce-së"

#: ../settings/session-editor.c:282
#, c-format
msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
msgstr "Jeni të sigurt se doni të përfundohet \"%s\"?"

#: ../settings/session-editor.c:285 ../settings/session-editor.c:310
msgid "Terminate Program"
msgstr "Përfundo Programin"

#: ../settings/session-editor.c:287
msgid ""
"The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
"your next session."
msgstr "Aplikacioni do të humbë çfarëdo gjendje të paruajtur dhe s’do të riniset gjatë sesionit tuaj pasues."

#: ../settings/session-editor.c:289 ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:19
msgid "_Quit Program"
msgstr "_Dil nga Programi"

#: ../settings/session-editor.c:311
msgid "Unable to terminate program."
msgstr "S’arrihet të përfundohet programi."

#: ../settings/session-editor.c:536
msgid "(Unknown program)"
msgstr "(Program i panjohur)"

#: ../settings/session-editor.c:768
msgid "Priority"
msgstr "Përparësi"

#: ../settings/session-editor.c:776
msgid "PID"
msgstr "PID"

#: ../settings/session-editor.c:782 ../settings/xfae-window.c:172
msgid "Program"
msgstr "Program"

#: ../settings/session-editor.c:807
msgid "Restart Style"
msgstr "Stil Rinisjeje"

#: ../settings/xfae-dialog.c:78 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:684
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:82 ../settings/xfae-window.c:220
msgid "Add application"
msgstr "Shto aplikacion"

#: ../settings/xfae-dialog.c:96
msgid "Name:"
msgstr "Emër:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:111
msgid "Description:"
msgstr "Përshkrim:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:125 ../settings/xfae-model.c:548
msgid "Command:"
msgstr "Urdhër:"

#: ../settings/xfae-dialog.c:138
msgid "Trigger:"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-dialog.c:209
msgid "Select a command"
msgstr "Përzgjidhni një urdhër"

#: ../settings/xfae-dialog.c:212
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"

#: ../settings/xfae-dialog.c:213
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../settings/xfae-dialog.c:260 ../settings/xfae-window.c:242
msgid "Edit application"
msgstr "Përpunoni aplikacion"

#: ../settings/xfae-model.c:87
msgid "on login"
msgstr "gjatë hyrjesh"

#: ../settings/xfae-model.c:88
msgid "on logout"
msgstr "gjatë daljesh"

#: ../settings/xfae-model.c:89
msgid "on shutdown"
msgstr "gjatë fikjesh"

#: ../settings/xfae-model.c:90
msgid "on restart"
msgstr "gjatë rinisjesh"

#: ../settings/xfae-model.c:91
msgid "on suspend"
msgstr "gjatë pezullimesh"

#: ../settings/xfae-model.c:92
msgid "on hibernate"
msgstr "gjatë plogështimesh"

#: ../settings/xfae-model.c:93
msgid "on hybrid sleep"
msgstr "gjatë fjetjesh hibride"

#: ../settings/xfae-model.c:94
msgid "on switch user"
msgstr "gjatë ndryshimesh përdoruesi"

#: ../settings/xfae-model.c:304 ../settings/xfae-model.c:972
#: ../settings/xfae-model.c:1030
#, c-format
msgid "Failed to open %s for writing"
msgstr "S’u arrit të hapet %s për shkrim"

#: ../settings/xfae-model.c:681
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s: %s"
msgstr "S’u arrit të hiqej lidhja %s: %s"

#: ../settings/xfae-model.c:772
#, c-format
msgid "Failed to create file %s"
msgstr "S’u arrit të krijohej kartelë %s"

#: ../settings/xfae-model.c:796
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "S’u arrit të shkruhej kartelë %s"

#: ../settings/xfae-model.c:856
#, c-format
msgid "Failed to open %s for reading"
msgstr "S’u arrit të hapej %s për lexim"

#: ../settings/xfae-window.c:98
msgid "Failed to set run hook"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-window.c:193
msgid "Trigger"
msgstr ""

#: ../settings/xfae-window.c:229
msgid "Remove application"
msgstr "Hiqe aplikacionin"

#: ../settings/xfae-window.c:306
msgid "Add"
msgstr "Shtoni"

#: ../settings/xfae-window.c:312
msgid "Remove"
msgstr "Hiqni"

#: ../settings/xfae-window.c:366
#, c-format
msgid "Failed adding \"%s\""
msgstr "S’u arrit të shtohej \"%s\""

#: ../settings/xfae-window.c:397 ../settings/xfae-window.c:411
msgid "Failed to remove item"
msgstr "S’u arrit të hiqej objekt"

#: ../settings/xfae-window.c:440
msgid "Failed to edit item"
msgstr "S’u arrit të përpunohej objekt"

#: ../settings/xfae-window.c:460
#, c-format
msgid "Failed to edit item \"%s\""
msgstr "S’u arrit të përpunohej objekti \"%s\""

#: ../settings/xfae-window.c:488
msgid "Failed to toggle item"
msgstr ""

#: ../xfce4-session/main.c:77
msgid "Disable binding to TCP ports"
msgstr "Çaktivizo lidhjet me porta TCP"

#: ../xfce4-session/main.c:78 ../xfce4-session-logout/main.c:102
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Shtyp të dhëna versioni dhe dil"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:147
msgid "Session Manager"
msgstr "Përgjegjës Sesionesh"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:168
msgid ""
"Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
"session name to restore it."
msgstr "Zgjidhni sesionin që doni të rimerret. Thjesht mund të dyklikoni emrin e sesionit për ta rimarrë."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:184
msgid "Create a new session."
msgstr "Krijo sesion të ri."

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:191
msgid "Delete a saved session."
msgstr "Fshini një sesion të ruajtur."

#. "Logout" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:202
#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
msgid "Log Out"
msgstr "Dilni"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:204
msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
msgstr "Anulo përpjekjen për hyrje dhe kthehu te skena e hyrjes."

#. "Start" button
#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:211
msgid "Start"
msgstr "Nise"

#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
msgid "Start an existing session."
msgstr "Fillo një sesion ekzistues."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:78
msgid "(Unknown)"
msgstr "(I panjohur)"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
#, c-format
msgid ""
"Could not look up internet address for %s.\n"
"This will prevent Xfce from operating correctly.\n"
"It may be possible to correct the problem by adding\n"
"%s to the file /etc/hosts on your system."
msgstr "S’u kërkua dot për adresë interneti për %s.\nKjo do të pengojë funksionimin si duhet të Xfce-së.\nMundet të jetë e mundur të ndreqet problemi duke shtuar\n%s te kartela /etc/hosts në sistemin tuaj."

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:159
msgid "Continue anyway"
msgstr "Vazhdo sidoqoftë"

#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:160
msgid "Try again"
msgstr "Riprovoni"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:566
#, c-format
msgid ""
"Unable to determine failsafe session name.  Possible causes: xfconfd isn't "
"running (D-Bus setup problem); environment variable $XDG_CONFIG_DIRS is set "
"incorrectly (must include \"%s\"), or xfce4-session is installed "
"incorrectly."
msgstr "S’arrihet të përcaktohet emër sesioni \"failsafe\".  Shkaqe të mundshëm: xfconfd nuk po xhiron (problem rregullimi D-Bus-i); ndryshorja e mjedisit $XDG_CONFIG_DIRS është caktuar pasaktësisht (duhet të përfshijë \"%s\"), ose xfce4-session është instaluar jo saktë)."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:577
#, c-format
msgid ""
"The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
msgstr "Sesioni \"failsafe\" i dhënë (\"%s\") nuk është i shënuar si sesion \"failsafe\"."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:610
msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
msgstr "Lista e aplikacioneve për sesione \"failsafe\" është e zbrazët."

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:696
msgid "Name for the new session"
msgstr "Emër për sesion e ri"

#. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
#. * window doesn't look ugly (right now no WM is running, so it
#. * won't have window decorations).
#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:774
msgid "Session Manager Error"
msgstr "Gabim Përgjegjësi Sesionesh"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:776
msgid "Unable to load a failsafe session"
msgstr "S’arrihet të ngarkohet sesion \"failsafe\""

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:778
msgid "_Quit"
msgstr "_Dil"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1271
msgid "Shutdown Failed"
msgstr "Fikja Dështoi"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1274
msgid "Failed to suspend session"
msgstr "S’u arrit të pezullohej sesioni"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1276
msgid "Failed to hibernate session"
msgstr "S’u arrit të plogështohej sesioni"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1278
msgid "Failed to hybrid sleep session"
msgstr "S’u arrit të kalohej sesioni në fjetje hibride"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1279
msgid "Failed to switch user"
msgstr "S’u arrit të ndërrohej përdorues"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1585
#, c-format
msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
msgstr "Mund të mbyllë klientë vetëm kur është në gjendje pa veprimtari"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2247
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
msgstr "Përgjegjësi i sesionit duhet të jetë në gjendje pa veprimtari, kur i kërkohet \"checkpoint\""

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2317 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2337
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
msgstr "Përgjegjësi i sesionit duhet të jetë në gjendje pa veprimtari, kur i kërkohet fikje"

#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:2382
msgid "Session manager must be in idle state when requesting a restart"
msgstr "Përgjegjësi i sesionit duhet të jetë në gjendje pa veprimtari, kur i kërkohet rinisje"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:193
#, c-format
msgid "Log out %s"
msgstr "Dilni, %s"

#. *
#. * Logout
#. *
#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:238
msgid "_Log Out"
msgstr "_Dilni"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:258
msgid "_Restart"
msgstr "_Rinise"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:278
msgid "Shut _Down"
msgstr "_Fike"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:302
msgid "Sus_pend"
msgstr "_Pezulloje"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:336
msgid "_Hibernate"
msgstr "Pl_ogështoje"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:367
msgid "H_ybrid Sleep"
msgstr "Fjetje H_ibride"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:398
msgid "Switch _User"
msgstr "Ndrysho Përdor_ues"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:423
msgid "_Save session for future logins"
msgstr "Ru_aje sesionin për hyrje të ardhshme"

#: ../xfce4-session/xfsm-logout-dialog.c:451
msgid "An error occurred"
msgstr "Ndodhi një gabim"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:162
msgid "Shutdown is blocked by the kiosk settings"
msgstr "Fikja është e bllokuar prej rregullimeve kiosk"

#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown.c:219
#, c-format
msgid "Unknown shutdown method %d"
msgstr "Metodë fikjeje e panjohur %d"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:70
msgid "Log out without displaying the logout dialog"
msgstr "Dilni pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:74
msgid "Halt without displaying the logout dialog"
msgstr "Ndale pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:78
msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
msgstr "Ribëj nisjen e sistemit pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:82
msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
msgstr "Pezulloje pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:86
msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
msgstr "Plogështoje pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:90
msgid "Hybrid Sleep without displaying the logout dialog"
msgstr "Fjetje Hibride pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:94
msgid "Switch user without displaying the logout dialog"
msgstr "Ndërro përdorues pa shfaqur dialogun e daljes"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:98
msgid "Log out quickly; don't save the session"
msgstr "Dil shpejt e shpjet; mos e ruaj sesionin"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:121
msgid "Unknown error"
msgstr "Gabim i panjohur"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:147
msgid "Written by Benedikt Meurer <benny@xfce.org>"
msgstr "Shkruar nga Benedikt Meurer <benny@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:148
msgid "and Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."
msgstr "dhe Brian Tarricone <kelnos@xfce.org>."

#: ../xfce4-session-logout/main.c:168 ../xfce4-session-logout/main.c:279
msgid "Received error while trying to log out"
msgstr "U mor gabim teksa provohej të dilej"

#: ../xfce4-session-logout/main.c:244
#, c-format
msgid "Received error while trying to log out, error was %s"
msgstr "U mor gabim teksa provohej të dilej, gabimi qe %s"

#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
msgid "Log out of the Xfce Desktop"
msgstr "Dilni nga Desktopi Xfce"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:1
msgid "Session and Startup"
msgstr "Sesion dhe Nisje"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:2
msgid "Customize desktop startup"
msgstr "Përshtatni nisjen e desktopit"

#: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:3
msgid ""
"session;settings;preferences;manager;startup;login;logout;shutdown;lock "
"screen;application;autostart;launch;services;daemon;agent;"
msgstr "sesion;rregullime;parapëlqime;përgjegjës;nisje;hyrje;dalje;fike;kyç ekranin;aplikacion;vetënisje;nisës;shërbime;demon;agjent;"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:4
msgid "_Display chooser on login"
msgstr "_Shfaqe zgjedhësin gjatë hyrjesh"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:5
msgid "Display the session chooser every time Xfce starts"
msgstr "Shfaqe zgjedhësin e sesionit çdo herë që niset Xfce-ja"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:6
msgid "<b>Session Chooser</b>"
msgstr "<b>Zgjedhës Sesioni</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:7
msgid "Automatically save session on logo_ut"
msgstr "Ruaj automatikisht sesionin gjatë daljes"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:8
msgid "Always save the session when logging out"
msgstr "Ruaje përherë sesionin, kur dilet"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:9
msgid "Pro_mpt on logout"
msgstr "Para daljes kërko"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:10
msgid "Prompt for confirmation when logging out"
msgstr "Kërko ripohim, kur dilet"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:11
msgid "<b>Logout Settings</b>"
msgstr "<b>Rregullime Daljeje</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:12
msgid "Lock screen be_fore sleep"
msgstr "Kyçe ekranin përp_ara fjetjes"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:13
msgid "Run xflock4 before suspending or hibernating the system"
msgstr "Xhiro xflock4 përpara pezullimit ose plogështimit të sistemit"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:14
msgid "<b>Shutdown</b>"
msgstr "<b>Fikje</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:15
msgid "_General"
msgstr "_Të përgjithshme"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:16
msgid "Currently active session: <b>Default</b>"
msgstr "Sesion i tanishëm aktiv: <b>Parazgjedhje</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:17
msgid "Save Sess_ion"
msgstr "Ruaje _Sesionin"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:18
msgid ""
"These applications are a part of the currently-running session, and can be "
"saved now or when you log out.  Changes below will only take effect when the"
" session is saved."
msgstr "Këto aplikacione janë pjesë e sesionit që po xhiron tani dhe mund të ruhen tani ose kur të dilni.  Ndryshimet më poshtë do të hyjnë në fuqi pasi të jetë ruajtur sesioni."

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:20
msgid "Current Sessio_n"
msgstr "Sesio_n i Tanishëm"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:21
msgid "Delete the selected session"
msgstr "Fshi sesionin e përzgjedhur"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:22
msgid "Clear Save_d Sessions"
msgstr "Spastro Sesione të _Ruajtur"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:23
msgid "Saved _Sessions"
msgstr "_Sesione të Ruajtur"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:24
msgid "Launch GN_OME services on startup"
msgstr "Nis shërbimet _GNOME gjatë nisjes"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:25
msgid "Start GNOME services, such as gnome-keyring"
msgstr "Nis shërbime GNOME, të tillë si gnome-keyring"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:26
msgid "Launch _KDE services on startup"
msgstr "Nis shërbimet _KDE gjatë nisjes"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:27
msgid "Start KDE services, such as kdeinit"
msgstr "Nis shërbime KDE, të tillë si kdeinit"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:28
msgid "<b>Compatibility</b>"
msgstr "<b>Përputhshmëri</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:29
msgid "Manage _remote applications"
msgstr "Administro aplikacione të _largëta"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:30
msgid ""
"Manage remote applications over the network (this may be a security risk)"
msgstr "Administroni aplikacione të largëta nëpër rrjet (kjo mund të jetë rrezik sigurie)"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:31
msgid "<b>Security</b>"
msgstr "<b>Siguri</b>"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:32
msgid "Ad_vanced"
msgstr "Të _mëtejshme"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:33
msgid "Saving Session"
msgstr "Po ruhet Sesioni"

#: ../settings/xfce4-session-settings.ui.h:34
msgid ""
"Your session is being saved.  If you do not wish to wait, you may close this"
" window."
msgstr "Sesioni juaj po ruhet. Po qe se nuk doni të prisni, mund ta mbyllni këtë dritare."